a

Obrestne mere na depozite

bodo še nižje

1. varcuj24.si

2. privarčuj

Podatki se osvežujejo redno.

Obrestne mere na depozite se v zadnjih letih močno znižujejo. In ta trend se bo še nadaljeval. In sicer zaradi slabe banke in dokapitalizacij državnih bank, kar je bankam zagotovilo likvidnost in sveža denarna sredstva. Potem zaradi likvidacije Probanke in Factor banke, ki sta ponujali visoke obrestne mere zaradi težav pri financiranju. Ter zaradi precej nižjih primerljivih obrestnih mer v državah, ki imajo evro kot plačilno sredstvo (EMU) lahko pričakujemo nadaljevanje trenda zniževanja obrestnih mer na depozite. Vendar ker so obrestne mere pri kratkoročnih depozitih (do 1 leta) že precej podobne povprečju EMU tukaj ni več pričakovati večjega padca obrestnih mer. Dolgoročne obrestne mere, to je obrestne mere nad 1 letom pa so še višje kot je povprečje EMU. Tako lahko pričakujemo, da se bodo v prihodnjih mesecih približale povprečju EMU. V zadnjih mesecih pa je glavni razlog za zniževanje obrestnih mer na strani Evropske centralne banke (ECB). ECB je že večkrat znižala ključno obrestno mero in tako usmerila banke v nadaljnje zniževanje obrestnih mer.Slaba banka slabo vpliva na obrestne mere depozitov


Prvi prenosi slabih terjatev na slabo banko so že opravljeni. Bankam je s slabo banko zagotovljeno, da bodo dobile denar. S tem se bodo rešile slabih kreditov in bodo dobile likvidnost. Del denarja pa je primaknila država z dokapitalizacijo. Banke so s tem kapitalsko močnejše in ne rabijo tako nujno depozitov za normalno funkcioniranje. Rezultat tega je padanje obrestnih mer na depozite in ta trend se bo najverjetneje še nadaljeval.


Likvidacija Probanke in Factor banke negativno vpliva na obrestne mere depozitov


Probanka in Factor banka sta bili manjši banki. Obe sta imeli na osnovi bilančne vsote 2,3% tržni delež. Zaradi zelo slabega poslovanja sta imeli primanjkljaj kapitala. In ta kapital sta pridobivali potem preko depozitov. Ker sta bili zelo majhni po tržnem deležu nista imeli dovolj lastne baze strank. Zato sta ponujali med najvišje obrestne mere na trgu. Kratkoročno sta tako še nekaj časa preživeli. Seveda brez strukturne rešitve kot je dokapitalizacija ali prevzem tak poslovni model ni imel možnosti za uspeh in sta končali v likvidaciji.


Znižanje ključne obrestne mere s strani Evropske centralne banke seveda pomeni še nižje obresti


Zniževanje ključne obrestne mere s strani ECB bo še dodatno znižalo že tako nizke obrestne mere na depozite. Vse kar je vezano na varčevanje kot so depoziti, življenjsko zavarovanja, pokojninski skladi in drugo bo prinašalo še nižje donose. Cilj ECB je spodbujanje gospodarstva in inflacije. V času dokler ne bo prišlo do večje gospodarske rasti in inflacije bodo račun za to gospodarsko politiko ECB plačevali varčevalci. In nizke obrestne mere bodo brez velikega gospodarskega čudeža v veljavi vsaj še nekaj let.


Obrestne mere v EMU so nižje kot v Sloveniji


V spodnji tabeli so podatki o obrestnih merah depozitov gospodinjstev v EMU in v Sloveniji. EMU je evropska denarna unija. V njo so vključene vse države EU, ki imajo valuto evro.
Datum EMU do 1 leta SLO do 1 leta EMU nad 1 letom SLO nad 1 letom
December 2008 3,8% 4,4% 4,0% 5,4%
December 2009 1,7% 2,0% 2,4% 3,6%
December 2010 2,3% 1,9% 2,7% 3,7%
December 2011 2,8% 2,3% 3,1% 4,1%
December 2012 2,7% 2,2% 2,4% 4,0%
December 2013 1,6% 1,6% 1,8% 2,8%
Januar 2014 1,7% 1,4% 1,8% 2,6%
Junij 2014 1,3% 1,0% 1,5% 2,0%
December 2014 1,0% 0,7% 1,3% 1,5%
Vir: Banka Slovenije

Podatki iz tabele kažejo na to, da so pri kratkoročnih depozitih do 1 leta obrestne mere že nižje kot obrestne mere v EMU. Trenutne ponudbe s strani bank so v najboljšem primeru zelo podobne statistiki iz EMU. Pri dolgoročnih obrestnih merah pa so obrestne mere pri nas še vedno višje kot v EMU. Kljub temu, da je v zadnjih mesecih prišlo do večjih sprememb navzdol.

Primerjava vseh depozitov na enem mestu - Varčuj24Banke imajo strukturno težavo


In sicer so skoraj vsi krediti pri nas vezani na spremenljivo obrestno mero. Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz euriborja (medbančna obrestna mera) + pribitek. Na euribor naše banke nimajo vpliva. Višji euribor, kot je trend v zadnjem času jim bo pomagal povečati obrestne prihodke. Vendar zaradi še vedno šibkega stanja gospodarstva ECB ne bo dopustila večjo rast euriborja iz trenutne ravni. Pribitek je bil v zlatih časih, ko je bilo odobrenih največ kreditov glede na trenutno tveganja seveda prenizek. Težava pa se pri tem poraja ker so skoraj vsi depoziti vezani s fiksno obrestno mero. In ker banke nimajo oziroma niso imele dovolj kapitala so tekmovale za depozite po vedno višji fiksni obrestni meri. In tako so se jim povečevale škarje v negativno smer.

Zaradi vseh naštetih dejavnikov lahko pričakujemo še naprej zniževanje obrestnih mer na depozite pri nas. In sicer lahko pričakujemo rahlo znižanje kratkoročnih in večje znižanje dolgoročnih obrestnih mer. Zaradi slabšega gospodarskega stanja in s tem večjega državnega tveganja pa obrestne mere v bližnji prihodnosti vsekakor ne bodo padle tako nizko kot so v nam bližnji Avstriji.
Izračuni
Zanimivosti

?

Kako privarčevati pri bančnih stroških?

Z ugodnim bančnim računom

se lahko privarčuje več kot

100 EUR letnoZamenjava banke je

enostavna. Skoraj vso delo

opravi vaša nova

bankaPrimerjajte banke
Primerjave

Več člankov v temi depozit

Kontakt: info@varcuj24.si