a

Prednosti alternativnih virov

ogrevanj

1. varcuj24.si

2. privarčuj

Osveženo: 1.5.2014

Solarni moduli so postali splošno sprejemljiv način ogrevanja. Vendar lastniki solarnih modulov po nakupu pogosto pozabijo na čiščenje le teh. Ker so postavljeni na zelo izpostavljenih delih je rezultat tega, da se nabira umazanija na njih. Izmeti ptičev, umazan dež, izpušni plini od avtomobilov,..

Študije kažejo, da umazanija po nekaj letih zniža izkoristek tudi do 15 odstotkov. Zato je potrebno redno vzdrževanje. Primerno je enkrat na leto, poleti, ko se lahko izmeri najboljši učinek. Vzdrževanje mora opraviti strokovnjak, lastno čiščenje ni primerno. Pri nekaterih naprav podjetja pri prodaji to celo vključijo njihovo ponudbo.

Z okolju prijazno toplotno črpalko na električni pogon se lahko znižajo stroški ogrevanja tudi do 75 odstotkov. Ker takšna toplotna črpalka izrablja obnovljive vire energije, iz okolja brezplačno iztrži od 60 do 80 odstotkov energije. Zraven tega, da greje vodo tudi poleti prijetno hladi prostore.
Izračuni
Zanimivosti

?

Optimalna temperatura v hladilniku in zmrzovalniku je?

V hladilniku je to 7 °C

V zmrzovalniku pa -18 °C

1 °C hladneje pomeni 6%

večjo porabo električne

energije


Če v je v zmrzovalniku led

ga je potrebno odtaliti


Največ električne energije v

gospodinjstvih se porabi za

hlajenje živil


Primerjave

Več člankov v temi Elektrika

Kontakt: info@varcuj24.si