a

Cena elektrike bo še naprej

naraščala

1. varcuj24.si

2. privarčuj

Osveženo: 10.12.2014

Končna cena elektrike za povprečno gospodinjstvo se je v letu 2013 povišala za 6 odstotkov. In to kljub temu, da so cene elektrike na evropskem borznem trgu električne energije na najnižji ravni v zadnjih desetih letih. Podatki kažejo na to, da lahko pričakujemo rast končne cene elektrike za gospodinjstva tudi v prihodnjih letih. Poceni elektrike torej več ne bo. Bo pa lahko cenejša elektrika s kombinacijo pravega dobavitelja električne energije in varčevanja z električno energijo.


Kakšni so razlogi višanja končne cene elektrike?


Največji razlog za to je državno zvišanje prispevkov, to je davkov države. Tako je v mesecu februarju 2013 prišlo do več 300-odstotnega dviga prispevka za obnovljive vire energije (OVE) – to je vetrno, sončno in vodno energijo, energijo plimovanja, geotermalno energijo in energijo iz biomase.

Razlog tega povišanje je bilo, da se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 delež obnovljivih virov v energetski porabi zvišala na 25 odstotkov. Zaradi tega je država zelo stimulirala investicije v obnovljive vire z subvencijami. Tako je prišlo do prave poplave investicij. Predvsem v sončne elektrarne saj je ob padanju stroškov investicije država ponujala odlično ceno in garancijo le te cene naslednjih 15 let. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Slovenije je tako delež električne energije iz obnovljivih virov leta 2013 v Sloveniji znašal že 22 odstotkov električne energije. To je več od povprečja EU.

Nizke borzne cene električne energije (padec cene za več kot 60% v zadnjih 5 letih) so predvsem posledica manjšega povpraševanja ter velike rasti ponudbe zaradi alternativnih virov. V Nemčiji se tako zaradi velike ponudbe električne energije iz alternativnov virov dogaja, da morajo proizvajalci električne energije v konicah celo plačevati kupcem, da prevzamejo električno energijo. Do leta 2017 velja v Nemčiji zakon, ki onemogoča, da bi se preveliko število plinskih in termo elektrarn umaknilo iz proizvodnje električne energije. Razlog, da sedaj še ne smejo tega storiti leži v tem, da se s to ponudbo zagotavlja varnost dobave. Po tem obdobju bodo lahko podjetja, ki proizvajajo električno energijo agresivneje umikala starejše ter nerentabilne plinske in termo elektrarne. To bo potem pomenilo manjšo ponudbo in s tem bo prišlo do pritiska na zvišanje cen. Bi pa lahko razvoj tehnologije pomenil, da bi lahko pridobivali še cenejšo elektrike iz alternativnih virov. To se bo v prihodnosti tudi zgodilo samo je vprašanje števila let kdaj bo to. Z razvojem solarnih panelov in baterij bo verjetno nekaj let v prihodnosti najboljše in najceneje se sam oskrbovati z energijo. Spet se postavlja vprašanje koliko let v prihodnost smo oddaljeni od tega.

Sestava stroškov končne cene elektrike


V spodnji tabeli so podatki o strukturi končne cene elektrike na položnicah.
Sestava končnega računa elektrike November 2014
Cena električne energije 33,00%
Uporaba omrežja 37,00%
Prispevki - davek države 30,00%

Pričakovanja za prihodnja leta


Na končno ceno elektrike na položnicah gospodinjstev bo vplivalo nekaj glavnih dejavnikov:

Država bo zviševala prispevek za obnovljive vire, da bo lahko plačevala investitorjem zagarantirano ceno. Država je v mesecu juniju 2014 uvedla prispevek za obnovljive vire energije tudi za bencin, dizel, kurilno olje in zemeljski plin. Tako se je rešila iz zagate podražitve cen elektrike pred volitvami. V prihodnosti je tako odprta pot za podražitev cen elektrike


Zaradi slabega finančnega položaja Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO), ki upravlja elektrodistribucijsko omrežje se lahko pričakuje dvig stroškov omrežnine. In sicer v letu 2015

Cena električne energije na evropskem borznem trgu električne energije je trenutno na najnižji ravni v zadnjem desetletju

Trenutna končna cena elektrike v Sloveniji znaša le 78% povprečja EU. Delež davkov države v končni ceni v Sloveniji je pri 30% v Nemčiji pa je na primer pri 45% končne cene

Višje končne cene elektrike v prihodnjih letih


Ker je bilo toliko investicij v obnovljive vire in imajo investitorji garantirano ceno naslednjih 15 let bo končni rezultat tega precej višja cena elektrike v prihodnjih letih. Država bo torej višala prispevke, da bo lahko plačevala investitorjem zagarantirane cene. Ob tem bo država zaradi višjih cen prispevkov in s tem višje cene elektrike imela še večje DDV prihodke. Zaradi proračunskega primankljaja obstaja še velika nevarnost, da bo država še bolj dvignila prispevke, trošarino in DDV, to je davke kar bo rezultiralo v višji končni ceni elektrike za gospodinjstva.

Edino v primeru, da bo prišlo do velikega padca rekordno nizko cene elektrike na evropskem borznem trgu električne energije bi to pozitivno vplivalo na končno ceno za gospodinjstva.
Izračuni
Zanimivosti

?

Optimalna temperatura v hladilniku in zmrzovalniku je?

V hladilniku je to 7 °C

V zmrzovalniku pa -18 °C

1 °C hladneje pomeni 6%

večjo porabo električne

energije


Če v je v zmrzovalniku led

ga je potrebno odtaliti


Največ električne energije v

gospodinjstvih se porabi za

hlajenje živil


Primerjave

Več člankov v temi Elektrika

Kontakt: info@varcuj24.si