a

A se zavarovanje pred divjadjo pri

avto zavarovanju splača

1. varcuj24.si

2. privarčuj

Objavljeno: 23.11.2013

Zavarovanje pred divjadjo in domačimi živalmi je ena izmed kombinacij delnega kaska, ki se zraven zavarovanja svetlobnih teles in stekel najpogosteje uporablja. Pravega odgovora na to ali se splača pri avtomobilskem zavarovanju dodati zavarovanje divjadi seveda ni mogoče podati. Razlog je v tem, da se lahko škodni dogodek zgodi kadar in komur koli in potem so lahko stroški zelo veliki. V nadaljevanju bomo podali nekaj podatkov in nasvetov komu se res splača.Naravne razmere

Slovenija je v Evropi tretja po deležu gozda v državi. Pri nas gozd pokriva več kot 60% naše države. In gozd je seveda dom gozdnih živali. Iz teh podatkov je seveda mogoče jasno razbrati, da je pri nas tveganje za škodni dogodek z divjadjo zelo visoko.


Škodni dogodki

Po podatkih Lovske zveze Slovenije je bilo letos povoženih 6.069 divjih živali in kar 73 odstotkov, to je 4.403 od teh je bilo srnjadi. In seveda srnjad je tista, ki je skoraj vedno kriva za škodo na avtomobilu pri divjadi. Je pa ta številka povoženih živali precej nižja kot je bila lani. Glavni razlogi zato so urejenost krmišč, odstrel, cestne ograje, svetlobni pripomočki in drugo.


Verjetnost škodnega dogodka

Glede na to, da je v Sloveniji nekaj več kot milijon avtomobilov je torej letni delež trka avtomobilov s srnadjo precej majhen. So pa potem morebitne škode zelo velike, gredo lahko tudi v tisoče evrov. Še posebej, če živimo ali se precej vozimo v krajih z veliko gozdovi je tveganje za trk zelo veliko in je zavarovanje divjadi smiselno. Drugače pa se sami odločimo ali smo pripravljeni sprejeti tveganje.


Zavarovanje divjadi pri avtomobilskem zavarovanju

Zavarovalnice seveda ponujajo več možnosti zavarovanja divjadi. Prva možnost je splošni kasko. V tem primeru zavarovalnica krije celotno škodo. Druga možnost je delni kasko, to je kombinacija divjad. V tem primeru pa zavarovalnica krije le tiste stroške avtomobila, ki so nastali z neposrednim dotikom živali. Pri tem je še potrebno upoštevati dejstvo ali je v zarovalno polico vključena odbitna franšiza. Odbitna franšiza zniža stroške avtomobilskega zavarovanje vendar pomeni, da je potrebno plačati škodo do določenega zneska. Zavarovalnica pa pokrije preostalo škodo.

Izračuni
Zanimivosti

?

Kako privarčevati pri avtomobilskem zavarovanju?

Samo obvezno avtomobilsko

zavarovanje (AO) je

večinoma smiselno, če

avtomobil vreden okrog

1.500 EUR ali manj


Pogoj, da zavarovalnica

določi servisno delavnico

zniža ceno kaska


Manj vožnje - nižja cena


Primerjajte cene zavarovalnic
Primerjave

Več člankov v temi Avtomobil

Kontakt: info@varcuj24.si