a

Vrste avtomobilskih

zavarovanj

1. varcuj24.si

2. privarčuj

Osveženo: 29.3.2014

Tako vsebina kot cena avtomobilskih zavarovanj sta pri različnih ponudnikih zelo različni. Pred odločitvijo o svojem ponudniku zato priporočamo nekaj previdnosti.

Avtomobilska odgovornost (AO)

AO je obvezno zavarovanje, ki krije škodo, ki se nenamerno povzroči na drugem avtomobilu, objektu in stvareh ostalih udeležencev v prometu. Obenem krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb utrpijo druge osebe. Za osebne škode znaša zakonsko predpisan znesek 5.000.000 evrov, za stvarne škode pa 1.000.000 evrov.

Avtomobilsko zavarovanje voznika (AO plus)

Če pri AO zavarovanju voznik, ki je nenamerno povzročil nesrečno, ni zavarovan, to 'pomanjkljivost' popravlja zavarovanje AO plus. Pri slednjem je do povračila škode upravičen tudi povzročitelj nesreče.

Avtomobilski kasko (AK)

Zavarovanje avtomobilskega kaska krije večino škode, do katere nenamerno pride med vožnjo, v mirovanju ali na parkirišču, ob naravnih in elementarnih nesrečah ter tisto, ki je nastala zaradi dejanj tretjih oseb ali posebnih dogodkov. Zraven polnega kasko zavarovanja obstaja tudi možnost delnega avtomobilskega kaska.

Splošni kasko obsega večino različnih kombinacij vendar je različen od ponudnika do ponudnika, npr. če je v zavarovanje vključena tudi kraja avtomobila ali ne. Pri delnem kasku lahko zavarovanec izbere kombinacijo, ki mu ustreza, vendar se tudi tukaj ponudba razlikuje od ponudnika do ponudnika - npr. vrednostno povračilo za kritje poškodb na parkirišču.

Avtomobilska asistenca

Avtomobilska asistenca nudi brezplačno pomoč v primeru prometne nesreče in okvare vozila kjerkoli v Sloveniji in Evropi. Vsebina avtomobilske asistence je različna od zavarovalnice do zavarovalnice.

Zelena karta
Zelena karta je potrdilo o sklenjenem obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Vozniku omogoča potovanje v 44 držav z zavarovalnim kritjem, ki je najmanj enako kritju, določenem v obstoječi zakonodaji obiskane države.
Izračuni
Zanimivosti

?

Kako privarčevati pri avtomobilskem zavarovanju?

Samo obvezno avtomobilsko

zavarovanje (AO) je

večinoma smiselno, če

avtomobil vreden okrog

1.500 EUR ali manj


Pogoj, da zavarovalnica

določi servisno delavnico

zniža ceno kaska


Manj vožnje - nižja cena


Primerjajte cene zavarovalnic
Primerjave

Več člankov v temi Avtomobil

Kontakt: info@varcuj24.si