a

Razlika med zavarovanjem za

tujino in Evropsko kartico?

1. varcuj24.si

2. privarčuj

Osveženo: 3.4.2014

Zavarovanje za tujino

Zavarovanje za tujino poleg kritja nujnega zdravljenja in medicinske pomoči v javnih zdravstvenih ustanovah krije tudi stroške, nastale pri zasebnikih, pri katerih bi storitev morali sicer plačati z gotovino. Zavarovanje za tujino prav tako krije stroške prevoza v bolnišnico in prevoz domov, nakup zdravil, storitve nujne zobozdravstvenih posegov, med drugim pa krije tudi stroške za spremstvo otrok in posreduje potrebne informacije svojcem. Skratka, s sklenitvijo zavarovanja za tujino se boste izognili neposrednemu plačevanju (pogosto dragih) zdravstvenih storitev.

Slabost Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v primerjavi z zavarovanjem za tujino je doplačilo za določene zdravstvene storitve, ki so v državi potovanja sprejete kot plačljive. Negativna plat Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja je tudi delna povrnitev na potovanju plačanih zdravstvenih storitev, saj se denar vrača po lokalnih cenikih. Zavarovanju za tujino po drugi plati ponuja dodatne možnosti zavarovanja, recimo zavarovanje potovalne prtljage ali zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic.

Evropska kartica

Evropska kartica vam kot tujcu zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži, tj. pri zdravnikih, v lekarnah, bolnišnicah in zdravstvenih domovih, kot ga imajo državljani obiskane države.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja za območje držav članic EU in EGP ter na Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Švici in Avstraliji, medtem ko se v Bosni in Hercegovini uporablja t. i. Konvencijsko potrdilo.

Preko Evropske kartice in pa Konvencijskega potrdila ste upravičeni do brezplačne nujne medicinske pomoči v javnih zdravstvenih ustanovah omenjenih držav v tolikšni meri, da lahko bivanje v obiskani državi nadaljujete.
Izračuni
Zanimivosti

?

Kako privarčevati pri avtomobilskem zavarovanju?

Samo obvezno avtomobilsko

zavarovanje (AO) je

večinoma smiselno, če

avtomobil vreden okrog

1.500 EUR ali manj


Pogoj, da zavarovalnica

določi servisno delavnico

zniža ceno kaska


Manj vožnje - nižja cena


Primerjajte cene zavarovalnic
Primerjave

Več člankov v temi Tujina

Kontakt: info@varcuj24.si