Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Zavarovalnice v tujini se že poslužujejo socialnih omrežij za odkrivanje zavarovalniških goljufij

SOBOTA, 13. februar 2016

Zavarovalniške goljufije stanejo letno zavarovalnice v Sloveniji okrog 100 milijonov evrov. Zato zavarovalnice vse bolj izpolnjujejo načine odkrivanj zavarovalniških goljufij. Med drugim razen lastnih strokovnjakov najemajo tudi detektive in druge specialiste. Zavarovalnice v tujini za odkrivanje goljufij vedno bolj uporabljajo tudi podatke s socialnih omrežij.  

Kdaj se govori o zavarovalniški goljufiji

Do zavarovalniške goljufije pride v primeru, da:

  1. Da pride do uničenja ali poškodbe s ciljem prejema odškodnine s strani zavarovalnice,
  2. Da se sklene zavarovanje po nastanku poškodbe,
  3. Da se sklene zavarovanje z napačnimi ali zavajajočimi dokumenti ali da se predloži lažne dokumente.

 

Najpogostejše oblike zavarovalniške goljufije so prijava dejanskega škodnega dogodka ampak z drugim krajem dejanskega dogodka škode ali z navedbo večje škode od dejanske (se prijavijo še stare poškodbe,..). Obstajajo tudi prevaranti, ki namerno povzročijo škodo s ciljem odškodnine s strani zavarovalnice. 

Zavarovalniška goljufija predstavlja samo eno izmed od oblik prevar zavarovalnic

Zraven zavarovalniške goljufije se zavarovalnice se srečujejo še s krajo, korupcijo in drugimi prevarami. Prevare zavarovalnic stanejo zavarovalnice veliko denarja. Zaradi večjih škod pa zavarovalnice podražijo zavarovalne premije in potem na koncu plačajo vsi zavarovanci prevare zavarovalnic.

Kazen za zavarovalniške goljufije je zelo visoka

Zagrožena kazen za zavarovalniško goljufijo je od enega do treh let zapora. V primeru, da je bilo dejanje zavarovalniške goljufije bilo samo načrtovano in še ne izvedeno je zagrožena kazen do enega leta zapora. V primeru, da je bila zavarovalniška goljufija izvršena in je bila vložena lažna prijava škodnega dogodka je zagrožena kazen do treh let zapora. 

Zavarovalnice za sumljive primere najemajo detektive, ki preverijo tudi vse javno dostopne podatke o zavarovancu, ki je prijavil škodni dogodek

Zavarovalnice imajo lastne službe, ki se ukvarjajo s primeri zavarovalniških goljufij. Potem ko cenilec oceni, da je lahko prijavljen škodni dogodek zavarovalniška goljufija nastopi lastna analitska služba zavarovalnice. Ob tem pa zavarovalnice v primerih, ko je potrebno sodelujejo še z detektivi, računalničarji in drugimi specialisti. Zavarovalnice imajo tudi posebne računalniške programe s katerimi delajo simulacije prijavljenih škod, da ugotovijo ali je lahko prišlo do škode na tak način kot je bilo prijavljeno. 

V primeru, da zavarovalnice ocenijo, da gre za zavarovalniška goljufijo se najprej pogovorijo z zavarovancem. To je v večini primerov že dovolj, da zavarovanec umakne prijavljen škodni dogodek. Vendar že ta poskus zavarovalniške goljufije ostane zaveden v sistemu zavarovalnice in lahko vpliva na prihodnje sklepanje zavarovanj.

Zavarovalnice v tujini že preverjajo tudi socialna omrežja pri morebitnih zavarovalniških goljufijah

Zavarovanci prijavljajo škodne dogodke kot so prometna nesreča, nezgoda, zdravstvene težave,... V primeru avtomobilskega zavarovanja specialisti s strani zavarovalnic ugotovijo kako je prišlo do škode, ali je prijavljena škoda možna glede na opisan dogodek nastanka škode,... V primeru zdravstvenih nezgod specialisti plačani s strani zavarovalnic prav tako ocenijo medinsko dokumentacijo ali gre mogoče za zavarovalniško goljufijo. 

Socialna omrežja so postala sestavni del večine ljudi. In na njih tudi objavljajo razne slike, komentarje, ki lahko dajejo tudi podatke za zavarovalnice. Na primer, zdravstvena nezgoda, ki onegomoči delo vendar zavarovanec objavlja na socialnih omrežjih slike raznih športnih aktivnosti. Na primer, zavarovanec objavi na spletnih omrežjih slike z dopusta, ker se mu po nekaj dneh zgodi zdravstvena nezgoda sklene zavarovanje za tujino. Vendar imajo zavarovalnice v splošnih pogojih zapisano, da je zavarovanje potrebno skleniti pred odhodom v tujino. 

 

Možnosti