Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Avtomobilsko zavarovanje v Sloveniji

SOBOTA, 1. oktober 2016

Podatki za avtomobilsko zavarovanje kažejo več različnih trendov. Med drugim se število in obenem starost avtomobiov povečuje. Cena avtomobilskega zavarovanja pada.

Motorna vozila v Sloveniji

V Sloveniji je 1,1 milijona osebnih motornih vozil. Število osebnih motornih vozil se je po osamosvojitvi skoraj podvojilo. V letu 2015 je bila zabeležena 1,5% rast osebnih motornih vozil. Ob skoraj podvojitvi števila avtomobilov v zadnjih dvajsetih letih njihova povprečna starost iz leta v leto narašča in je leta 1998 znašala 6,9 leta, v letu 2014 pa že 9,4 leta. Ob koncu leta 2014 je bilo 34 % registriranih avtomobilov starejših od 12 let; njihov delež se je v zadnjih dvajsetih letih podvojil. Nasprotno se je delež avtomobilov, mlajših od 3 let, zmanjšal za polovico in je v letu 2014 znašal le 10,5 %. V letu 2015 je bilo 527 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev ali 1,9 prebivalcev na osebno vozilo. Povprečno slovensko gospodinjstvo, ki je lani štelo 2,5 člana, je imelo 1,3 avtomobila, leta 1991 pa le 0,9.

Zavarovalna premija pri avtomobilskem zavarovanju

Premija avtomobilskih zavarovanj, od leta 2010 upada. Lani zbrana premija avtomobilskih zavarovanj je s 437 milijoni EUR dosegla raven med letoma 2004 in 2005, vendar je bila še vedno več kot trikrat večja kakor pred dvajsetimi leti. Zmanjšuje se tudi njen delež v slovenskem BDP, ki je lani znašal le 1,1 % in bil tako najnižji v zadnjih dveh desetletjih. Ker je premija iz naslova zavarovanja AO upadala hitreje kot premija iz zavarovanja AK, je ta v letu 2014 prvič prehitela prvo. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je tisto, ki je najbolj dobičkonosno za zavarovalnice (ker je škodni rezultat tukaj precej boljši (60%) kot pri kasku (73%) tako da je ta podatek za zavarovalnice zelo negativen. Padanje premij za avtomobilsko zavarovanje je kombinacija večih dejavnikov: gospodarskega stanja, kar je povečalo pritisk na cene, prehoda zavarovancev k zavarovalnicam, ki ponujajo bolj ugodna zavarovanja,... Izredno zanimiv je podatek, da ima kar 75% motornih vozil tudi kasko zavarovanje. Kar je vsaj glede na podatek o starosti osebnih vozil, ki se približuje 10 letim popolnoma nesmiselno. Očitno so zavarovalnice naredili odličen posel glede tega, kako so predstavile tveganja zavarovancem. 

Podatki v evrih 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Obvezno avtomobilsko zavarovanje AO 313 324 330  317 297 278 259 237 221 216
AO+ zavarovanje 40 43 45 45 42 39 36 31 29 28
Kasko avtomobilsko zavarovanje 167 181 205 226 254 254 239 226 227 221
Premija avtomobilskih zavarovanj 480 505 535 543 551 532 498 463 448 437

 

Viri podatkov: Slovensko zavarovalno združenje, varcuj24.si

 

Možnosti