Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Banka Slovenije zaostrila kreditne pogoje

NEDELJA, 13. oktober 2019

Banka Slovenije je objavila, da se bodo z mesecem novembrom, 2019 zaostrili kreditni pogoji pri potrošniških in stanovanjskih kreditih. Glavna razloga za to sta preprečitev prekomernega kreditiranja, to je zadolževanja prebivalstva in preprečevanja rahljanja kreditnih standardov.

Primerjava cen elektrike glede na doseženo ceno v akciji Zamenjaj in prihrani

Razlogi za zaostritev kreditnih pogojev

Pri Banki Slovenije trdijo, da tveganja, povezana s potrošniškim kreditiranjem prebivalstva, kljub predhodnim ukrepanjem ostajajo povišana. Čeprav je Banka Slovenije banke in prebivalstvo opozorila in uvedla priporočila glede vzdrževanja zmerne rasti potrošniških kreditov, ta še vedno presega 10 %. Na Banki Slovenije opažajo visok delež odstopanj od priporočil predvsem na dveh področjih, in sicer glede razmerja med stroškom servisiranja dolga glede na prihodek kreditojemalca in povprečne ročnosti potrošniških kreditov, ki v nekaterih primerih presega celo 12 let.

Povečana tveganje pri potrošniških kreditih

Medletne rasti potrošniških kreditov namreč ostajajo visoke in presegajo 10 %, narašča pa tudi povprečni znesek potrošniških kreditov. Po zadnjih podatkih je rast potrošniških kreditov avgusta medletno znašala 11,7 %, obseg pa 2,9 milijarde EUR, s čimer se hitro približuje predkriznim ravnem (stanje potrošniških kreditov je nižje le še za 1,5 % oz. 44 mio EUR). Ob tem na Banki Slovenije ugotavljajo, da visok delež potrošniških kreditov odstopa od priporočenih vrednosti instrumenta DSTI, po katerem razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca ne sme preseči priporočenih vrednosti (50 % za kreditojemalce z dohodkom, nižjimi od 1700 evrov neto plače, ter 67 % za del kreditojemalčevega dohodka, ki presega omenjeni prag). V zadnjih letih se podaljšuje tudi povprečna ročnost novoodobrenih potrošniških kreditov. Medtem ko je ta konec leta 2015 znašala 5,6 leta, se je do avgusta letošnjega leta podaljšala na 7 let. Hitro pa se povečuje tudi obseg potrošniških kreditov, katerih ročnost presega 10 let. Medtem ko jih je bilo konec leta 2015 271 mio EUR, jih je bilo po zadnjih podatkih avgusta 2019 516 mio EUR. Najdaljše ročnosti potrošniških kreditov presegajo celo 12 let. V Banki Slovenije ugotavljajo, da je od priporočil Banke Slovenije odstopala skoraj četrtina zneska vseh odobrenih potrošniških kreditov. Pri Banki Slovenije izpostavljajo, da so takšna gibanja so še posebej zaskrbljujoča v razmerah umirjanja gospodarske aktivnosti, ki se odraža tudi na trgu dela. V Banki Slovenije in drugih institucijah pa opozarjajo tudi na velika tveganja, ki bi lahko gospodarsko sliko v prihodnje poslabšala.

Ukrepi Banke Slovenije

Pri potrošniških in stanovanjskih kreditih velja omejitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca (DSTI): To razmerje ne sme preseči: (a) 50 % za kreditojemalce z dohodkom, nižjimi od 2-kratnika bruto minimalne plače, ter (b) 67 % za del kreditojemalčevega dohodka, ki presega omenjeni prag. Kreditojemalcu mora po servisiranju dolga ostati vsaj znesek v višini neto minimalne plače. V primeru, da ima kreditojemalec vzdrževane družinske člane, je ta znesek ustrezno višji. Omejitev ročnosti: pri potrošniških kreditih ta ne sme preseči 7 let. Banka Slovenije makrobonitetni instrument LTV, po katerem razmerje med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan, naj ne bi preseglo 80 %, ohranja v obliki priporočila. Pri tem v Banki Slovenije dopuščajo možnost nekaterih odstopanj od zavezujočih zahtev, vendar lahko ta pri omejitvi DSTI obsegajo največ 10 % vrednosti novoodobrenih potrošniških oziroma stanovanjskih kreditov, oz. pri omejitvi ročnosti največ 15 % vrednosti novoodobrenih potrošniških kreditov.

O Varčuj24

Varčuj24 je spletna stran za primerjavo ponudb zavarovalnic, bank in distributerjev elektrike. Spletno stran ustvarjamo s ciljem, da pripomoremo potrošnikom k boljšim in bolj ugodnim odločitvam glede produktov kot so zavarovanja, depoziti, paketi elektrike in drugo. Želimo prikazati številke za marketingom ponudnikov. Mnoga leta so bile tile trgi popolnoma nepregledni. Vsekakor je čas, da se to spremeni. Temu poskušamo pridodati tudi mi. Ob primerjavi ponudnikov lahko letno privarčujete tudi več kot 500 evrov pri fiksnih stroških.

Možnosti