Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Obrestne mere bodo nizke vsaj še nekaj let

NEDELJA, 20. marec 2016

Obrestne mere so nizke že nekaj let. In najverjetneje bo tako še vsaj nekaj let. Osnovni razlog zato so centralne banke, ki poskušajo rešiti dolgove držav na račun varčevalcev. Dokler ne bo 2 ali 3% gospodarske rasti več let zapored, kar bi omogočilo višje davčne prihodke držav bodo obrestne mere nizke.

Junija, 2014 smo pisali o tem, da bodo obrestne mere nizke še nekaj let

Tedaj smo pisali o tem, da bodo nizke obrestne mere prisotne še nekaj let. Poglavitni razlog zato je gospodarsko stanje v evro območju. Evropska centralna banka (ECB) se sooča z nizko inflacijo, to je celo deflacijo v zadnjih mesecih. ECB se bo na vsak način želela izogniti japonskemu scenariju, ki bi pomenil stalno počasno padanje cen, to je deflacijo. Zaradi tega je sedaj ECB že sprejela negativne obrestne mere na depozite pri ECB in nadaljnje nakupe državnih obveznic (celo podjetniških obveznic). ECB bo omogočila poceni denar in bo kaznovala, če ta denar ne bo investiran. Posledično je cilj spodbuditi potrošnjo, rast cen, zaposlenost, gospodarsko rasti,.. Nizke obrestne mere bodo v veljavi še vsaj nekaj let. Kaj to pomeni za depozite, kredite, pokojnine in življenjsko zavarovanje.

Marca, 2016 smo še naprej mnenja, da bodo nizke obrestne mere prisotne še vsaj nekaj let

Skoraj dve leti pozneje je stanje precej podobno kot smo pisali tedaj. Razlika so že omenjene negativne obrestne mere na depozite bank pri ECB. To še dodatno potrjuje, da ni za pričakovati rasti obrestnih mer v prihodnjih letih. ECB bo podobno kot ameriška centralna banka pustila nizke obrestne mere še daljše obdobje potem, ko bo prisotna gospodarska rast, velika rast zaposlenosti in inflacija. Razlog je, da centralne banke mislijo, da lažje krotijo višjo inflacijo kot pa, da preprečujejo deflacijo. Obenem je gospodarska rast zgodovinsko gledano precej nizka in nočejo, da bi prišlo ponovno do še precej nižje gospodarske rasti. In ker je v evro območju gospodarsko stanje precej slabše kot v ZDA trenutno ni za pričakovati, da bi obrestne mere ponovno močneje porasle v obdobju dveh do štirih let.

Nevarnosti negativnih obrestnih mer

Med glavnimi nevarnostmi negativnih obrestnih mer je rast cen nepremičnin in drugih potencialnih naložb. Med investitorji velja pravilo, da nižje kot so obresti več so pripravljeni plačati za naložbeno vrednost. V Sloveniji zaradi razmeroma nizke gospodarske rasti in še vedno trajajoče normalizacije preteklega pretiravanja temu še vsaj nekaj časa ne bo tako. Centralne banke so z nizkimi obrestnimi merami omogočile državam, da plačajo manj za obresti na svoje visoke dolgove. Ob tem so kot že omenjeno investitorji iskali donose in to so predstavljale delnice, nepremičnine, zemlja,.. In ker so zaradi večjega povpraševanje cene teh naložb naraščale so se imetniki počutili bogatejši in so bili pripravljeni potrošiti več, kar je tudi cilj centralnih bank, da bi posledično prišlo do višje gospodarske rasti.

Kakšna je možnost, da bi dobili nič ali negativne obresti pri depozitu

Zanimivo je, da je Avstrijsko vrhovno sodišče pred kratkim odločilo, da ni mogoče, da pri dolgoročnem varčevanju varčevalci dobili 0 evrov ali negativne obresti. Razlog temu je, da so depoziti dolgoročna naložba, ki mora imeti donos. 

Možnosti