Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Slovenci od začetka finančne krize povečali varčevanje v bankah za skoraj 2 milijardi evrov

SOBOTA, 7. november 2015

Gospodarska in finančna kriza sta spremenili finančno stanje številnih Slovencev. Vendar podatki o znesku depozitov in denarja na bančnih računih gospodinjstev v bankah kažejo, da so gospodinjstva povečala varčevanja v bankah od začetka gospodarske krize za skoraj dve milijardi evrov. Pri tem ni podatkov kakšno število prebivalcev ima v bankah za preko 15 milijard evrov sredstev. In tudi ni podatka kako so ta sredstva porazdeljena, to je kakšen delež prebivalstva ima na svojih transakcijskih računih zneske preko 10.000 evrov, koliko preko 50.000 evrov in tako naprej.

Kljub vedno nižjim obrestnim meram, ki jih ponujajo banke varčevanje gospodinjstev v bankah še naprej narašča

Zakaj je temu tako je seveda popolnoma enostavno odgovoriti; ni drugih možnosti, ki bi bile enako enostavne in varne. Obenem smo Slovenci zelo konzervativni pri svojih finančnih naložbah. Politika centralnih bank z minimalnimi ključnimi obrestnimi merami, z odkupovanjem obveznic in drugimi koraki, ki so rezultirali v zelo nizkih obrestnih merah, ki jih banke ponujajo za depozite. Primerjava obrestnih mer bank, ki jih banke ponujajo za depozite na varcuj24.si. Razlogi zakaj centralne banke sprejemajo pred omenjene ukrepe so povsem enostavni; poskušajo znižati strošek denarja in s tem spodbuditi večjo potrošnjo in s tem gospodarsko rast ter tudi inflacijo (do 2%). 

Stanje privarčevanih sredstev v bankah s strani gospodinjstev

Datum Znesek sredstev gospodinjstev pri bankah v milijardah €
December, 2008 13,4
December, 2014 15,1
Avgust, 2015 15,3

Vir: Banka Slovenije

Slovenci spadamo v sam vrh EU po deležu prihodka, ki ga privarčujemo

Slovenska gospodinjstva so v letu 2014 imela delež bruto varčevanja v bruto dohodku pri 14,1%. S tem so se uvrstila na peto v EU. Slovenska gospodinjstva varčujejo več kot je povprečje v EU in tudi v evro območju. Slovenska gospodinjstva od leta 2005 cel čas razen leta 2012 varčujejo več kot je povprečje Evropske unije. 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

Obenem kažejo podatki Banke Slovenije, da so se finančna sredstva slovenskih gospodinjstev v letu 2014 glede na predhodno leto povečala, in sicer za 4,7 %, medtem ko so se obveznosti zmanjšale za 0,6 %. To kaže, da gospodinjstva še naprej precej varčujejo in se obenem razdolžujejo (odplačujejo kredite).

Slovenci veliko varčujejo tudi v tujini

Sicer ni zanesljivih podatkov o tem koliko Slovencev varčuje v tujini. Vendar na varcuj24.si že iz branosti našega članka Obrestne mere na depozite v Avstriji vsak mesec sklepamo, da obstaja zelo veliko zanimanje za varčevanje v Avstriji. Avstrija se sicer dojema kot bolj varna država s strani  gospodarskega tveganja, vendar so kljub temu obrestne mere zelo visoke. Na drugi strani je Hrvaška, kjer je sicer mogoče dobiti še višje obrestne mere, vendar je zato tudi deželno tveganje precej višje kot v Sloveniji. 

Viri: varcuj24.si, Banka SlovenijeStatistični urad Republike Slovenije (SURS)

Možnosti