Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Združila se bosta GEN-I in Elektro Energija

SREDA, 21. oktober 2015

Senat Javne agencije RS za varstvo konkurence je v petek, 16. oktobra 2015, izdal odločbo, s katero dovoljuje združitev družb GEN-I in Elektro energija, hčerinske družbe Elektra Ljubljana. S tem bo nastalo daleč največji igralec na maloprodajnem trgu v Sloveniji s približno 41% tržnim deležem. Kaj ta združitev pomeni za odjemalce Elektra Ljubljana? V prihodnjih petih letih ne bo prišlo do dvigov cen elektrike. S strani GEN-I so na vprašanje varcuj24.si kaj bo ta združitev pomenila za trenutne odjemalce Elektro Energije še odgovorili, da bodo v Elektro Energiji v kratkem vsem trenutnim odjemalcem Elektro Energije verjetno ponudili nove, ugodnejše pakete tako za električno energijo kot za zemeljski plin.

Kdaj bo prišlo do združitve GEN-I in Elektro Energije

Pozitivna odločba s strani AVK tako predstavlja zeleno luč za začetek sicer dolgotrajnega postopka združevanja, ki bo potekal v več stopnjah: najprej bo s strani GEN-I izveden skrbni pregled družbe Elektro energija, sledi cenitev le-te. 
 
Prvi koraki v smeri združevanja so predvideni spomladi leta 2016, ko naj bi družba GEN-I prek izvedene dokapitalizacije postala 50-odstotni lastnik družbe Elektro energija. Proces združevanja se bo najverjetneje zaključil v letu 2017.
 

Združeno podjetje bo imelo daleč največji tržni delež pri gospodinjskih odjemalcih elektrike

GEN-I in Elektro energija sicer veljata za največja akterja na maloprodajnem trgu električne energije v Sloveniji,  združena pa naj bosta dosegala približno 41-odstotni tržni delež, s skupno letno prodajo 5 TWh električne energije. Podjetji bosta skupno oskrbovali več kot 350.000 slovenskih odjemalcev električne energije.
 
Tržni deleži pri gospodinjstvih - Elektrika 2011 2012 2013 2014
Elektro Ljubljana - Elektro Energija 31,7% 28,1% 25,5% 24,7%
Elektro Maribor - Energija Plus 22,6% 21,0% 19,6% 19,2%
Elektro Celje Energija 17,1% 16,2% 15,7% 16,0%
Elektro Primorska - E 3 13,4% 12,6% 11,2% 10,4%
Elektro Gorenjska Prodaja 9,6% 9,0% 8,1% 7,3%
GEN-I 4,4% 8,7% 14,6% 16,2%
Petrol 1,1% 3,8% 4,7% 6,1%
Ostali - - - 0,1%

GEN-I je v zadnjih letih pridobival tržni delež, Elektro Energija pa je izgubljala tržni delež. Ob tem je potrebno pripomniti, da sta se meseca oktobra, 2015 že združili podjetji Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska prodaja in imata sedaj skupaj približno 23% tržni delež pri gospodinjskih odjemalcih električne energije.

Kaj pomeni združitev GEN-I in Elektro Energije za odjemalce elektrike pri Elektro Energiji. Ali lahko pričakujejo nižje cene?

Odločba vsebuje vrsto zavez družb GEN-I in Elektro Energija, ki so bile sprejete ob presoji s strani AVK, in sicer med drugim zaveze o omejitvi dviga cen za gospodinjske in male poslovne odjemalce za obdobje naslednjih 5 let od izdaje odločbe (najmanj 3 leta brezpogojno).

Odločba AVK:

Družba GEN-I se zavezuje, da v obdobju 5 let od dneva izdaje odločbe ne bo spremenila rednega cenika družbe Elektro Energija za dobavo gospodinjskim odjemalcem na način, da bi povišala ceno nad višino cene, ki je bila določena v ceniku, veljavnem na dan izdaje odločbe. V primeru bistveno spremenjenih razmer na veleprodajnem trgu z električno energijo lahko GEN-I enkrat v 5 letnem obdobju upravičena do korektivnih ukrepov pri ceni vendar ne prej kot po preteku 3 let od dneva izdaje odločbe.

Na varcuj24.si smo GEN-I povprašali kaj konkretno lahko pričakujejo odjemalci Elektro Energije ob tej združitvi:

Odločba AVK je šele prvi korak v smeri združevanja, zato iz tega naslova v nobenem od obeh podjetij v tem trenutku še ne bo bistvenih sprememb. Bodo pa v Elektro energiji v kratkem verjetno ponudili nove, ugodnejše pakete, tako za električno energijo kot za zemeljski plin. Za več informacij se, prosimo, obrnite na Elektro energijo.

 

Viri: varcuj24.si, GEN-I, AVK, Ministrstvo za infrastrukturo

Možnosti