Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Internet zmaguje pri avtomobilskih zavarovanjih

SREDA, 3. avgust 2016

Internet ima velik vpliv na poslovanje podjetij v številnih panogah. Ena izmed panog kjer internet še ni imel večjega vpliva na način kako deluje panoga je zavarovalništvo. To se v zadnjih letih v tujini precej spreminja. Slovenija še ne sledi temu trendu vendar v roku nekaj let se bo to spremenilo.

Podatki iz Nemčije kažejo na hitro rast avtomobilskih zavarovanj sklenjenih preko spleta

Na podobni spletni strani kot je varcuj24.si, Check24 je v letu 2015 poraslo število avtomobilskih zavarovanj za 16% medtem, ko je trg avtomobilskih zavarovanj porasel samo za 1,6%. SIcer pa je tržni delež Check24 na nemškem trgu avtomobilskih zavarovanj še vedno majhen z 1,6%. Internet pridobiva na račun tradicionalnih zavarovalnih zastopnikov.

Kaj se zgodi največjim zavarovalnicam, ki se ne prilagodijo novemu internet obdobju

Primer Allianza največje nemške zavarovalnice, ki je prisotna tudi v Sloveniji kaže kaj se zgodi, ko se največja zavarovalnica ne prilagodi novim razmeram. Allianz je imel največji tržni delež pri avtomobilskih zavarovanjih po letu 2000. Vendar se Allianz ni prilagodil novemu trendu sklepanja zavarovanj preko spleta zaradi velikega pritiska zavarovalnih zastopnikov. Tako je Allianz imel v letu 2015 sklenjenih 6% manj avtomobilskih zavarovanj kot v 2003 kljub temu, da je trg porasel za 17%. Največji konkurent Allianza je hitro spoznal pomen interneta in je zato sedaj daleč pred Allianzom pri avtomobilskih zavarovanjih.

Internet ne zmaguje samo zaradi cenejše ponudbe ampak tudi enostavnosti postopka zavarovanja

Zavarovalnice je seveda strah, da bi z objavo cenikov, primerjavo ponudb zavarovalnic prišlo do tega, da bi se zavarovanci odločali bolj preudarno, kar seveda pomeni manj denarja in zaslužka za zavarovalnice. Do tega bo seveda prej ali slej prišlo vendar si zavarovalnice seveda želijo, da do tega pride čim pozneje. Zavarovanci ne cenijo samo nižjih cen ampak  enako tudi cenijo enostavnost postopka. Zavarovalni zastopniki dobijo od vsake stranke tudi provizijo in vprašanje zaupanja v nasvet zavarovalnega zastopnika, da res želi najboljše stranki vedno ostaja v zraku.

Rast sklenitev avtomobilskega zavarovanje preko interneta v Sloveniji

Podatki za leto 2015 kažejo, da je rast sklenitev avtomobilskega zavarovanja preko interneta v Sloveniji eden izmed najhitreje rastočih produktov v zavarovalništvu nasploh. V letu 2015 je prodaja obveznega avtomobilskega zavarovanja preko spleta in telefona porasla za 39%. Prodaja kasko avtomobilskega zavarovanja preko spleta in telefona pa je v letu 2015 porasla za 29%. V letu 2015 je bilo tako sklenjenih samo okrog 1,3% zavarovanj avtomobilske odgovornosti (AO) in okrog 0,3% kasko avtomobilskega zavarovanja preko interneta. Na varcuj24.si pričakujemo, da se bo ta odstotek v letu 2016 dodatno povišal.

Možnosti