Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kaj pomeni negativen EURIBOR za vaš kredit ali depozit

SOBOTA, 2. maj 2015

EURIBOR je medbančna obrestna mera, ki se uporablja pri kreditih in depozitih s spremenljivo obrestno mero. Banke v pogodbi zapišejo pribitek, ki je njihov zaslužek in EURIBOR, ki je medbančni strošek financiranja. V zadnjem času je EURIBOR zašel v negativno območje. Kaj to to pomeni za vaš kredit ali depozit?

 

Kaj je EURIBOR?

Euribor je kratica za medbančno obrestno mero v evro območju. Stopnje EURIBOR temeljijo na obrestnih merah, pri kateri se evropske banke zadolžuje medsebojno. V izračunu se upoštevajo referenčne stopnje največjih bank z največ prometa v evro območju. Pri izračunu se 15% najvišjih in najnižjih referenčnih stopenj ne upošteva. Pri preostalih stopnjah se izračuna povprečje in se zaokroži na tri decimalna mesta. Euribor se določi in objavi ob 11:00 uri vsak dan. Podatki za EURIBOR se obračunavajo za 8 različnih obrestnih mer EURIBOR, vse z različnimi ročnostmi. Za kredite in depozite se najpogosteje upoštevata 3 in 6 mesečni EURIBOR. Izračun in prva objava se je začela z uvedbo evra kot valute, to je 1. januarja 1999. LIBOR je prav tako medbančna obrestna mera, ki pa se uporablja za kredite in depozite v švicarskih frankih.

Zakaj je EURIBOR stopnja negativna?

EURIBOR obrestna stopnja je postala pri določenih ročnostih negativna. Trenutno pri 1 in 3 mesečnem EURIBOR-ju. Do tega je prišlo zaradi denarne politike ECB (Evropska centralna banka), ki je spustila ključno obrestno mero na 0,15% in obrestno mero, če banke hranijo denar pri ECB na negativnih 0,10%. Zaradi znižanja slednje na 0,15% se je obrestna mera za mejni depozit zmanjšala na −0,10% zato, da bi se ohranil ta koridor (ECB pojasnilo). Samo banke, ki hranijo denar na nekaterih računih pri ECB, bodo morale plačevati. Poslovne banke se seveda lahko odločijo, da obrestne mere za varčevalce znižajo in to se tudi dogaja. V Sloveniji predvsem pri depozitih in manj pri kreditih. Več o tem v točki Obrestne mere še naprej padajo, banke še naprej služijo.

Slovenske banke služijo na račun zniževanja obrestnih mer pri depozitih in ohranjanja visokih obrestnih mer pri kreditih

Spodnja tabela kaže, kako so naše banke izkoristile nižje obrestne mere za povečanje zaslužkov. Medtem, ko se nižje obrestne mere dajejo naprej pri depozitih zelo hitro se znižanje obrestnih mer pri kreditih dogaja zelo počasi. To pomeni, da banke plačajo manj za vir svojih sredstev, medtem, ko še vedno zaračunavajo zelo visoke obresti za dano posojilo.

Datum Potrošniški krediti Depoziti do 1 leta Stanovanjski krediti Dolgoročni depoziti
December 2009 5,0% 2,0% 3,4% 3,6%
December 2010 4,7% 1,9% 3,3% 3,7%
December 2011 5,3% 2,3% 3,9% 4,1%
December 2012 4,9% 2,4% 2,9% 4,0%
December 2013 5,1% 1,5% 3,3% 2,8%
December 2014 4,9% 0,7% 2,9% 1,5%
Januar 2015 4,7% 0,6% 2,8% 1,3%

 

Vir: Banka Slovenije, varcuj24.si

Kaj se bo spremenilo pri vašem kreditu ali depozitu z negativnim EURIBOR-jem?

Kreditne pogodbe so v skoraj vseh primerih sklenjene s spremenljivo obrestno mero. To v praksi pomeni pribitek (ki je zaslužek bank) in EURIBOR (večinoma je pri kreditih upoštevan 3 in 6 mesečni EURIBOR). Trenutno sta negativna samo 1 in 3 mesečni EURIBOR.

Primer: Vzeli ste kredit. V kreditni pogodbi piše, da je pribitek 4% + 3 mesečni EURIBOR (referenčna obrestna mera). V tem primeru je skupna obrestna mera 4% od katere se odšteje negativni EURIBOR.

Kaj vse se lahko spremeni za vas pri negativnem EURIBOR-ju:

  • Starejše kreditne pogodbe večinoma ne vključujejo člena kaj se zgodi v primeru, da je negativen EURIBOR. To v praksi pomeni, da banka v tem primeru mora odšteti od pribitka negativen EURIBOR. Na primer, 4% pribitek in negativen, - 0,020% EURIBOR pomeni skupno obrestno mero nižjo od 4%. To sicer teoretično velja vendar se vse banke ne držijo tega. Razlog? To ne bi bilo poslovno dobro za njih. Sicer je to teoretično slabo za njihov imidž ampak se pri tem banke zanašajo, da imajo dovolj denarja za pozitiven marketing, da ne bo večjega poročanja s strani medijev o njihovih slabih praksah in da ljudje hitro pozabijo. Kakšne so možnosti za kreditojemalce pri bankah, ki ne upoštevajo negativnega euriborja? Ostanejo samo pravne možnosti, saj tudi Združenje bank Slovenije ni podalo konkretnega mnenja glede tega problema, Banka Slovenije pa meni, da je to kompleksno pravno vprašanje. Banke se zanašajo na to, da bi bili visoki stroški tožb pri relativno majhni razliki pri kreditu, da bi ob razdrtju pogodbe stranke plačale verjetno precej višji pribitek (v letu 2007 in 2008 so bili pribitki zelo nizki) in ob tem pri prišlo še do drugih stroškov najetja novega kredita. 
  • Kreditne pogodbe, ki so sklenjene v zadnjem letu že vključujejo člen glede negativnega EURIBOR-ja. Banke so večinoma vključile člen, ki jim zagotavlja, da v primeru negativnega EURIBOR-ja ni potrebno tega upoštevati pri obrestni meri. V tem primeru se negativni EURIBOR ne odšteje od pribitka, da se pride do obrestne mere. Ampak se pri negativnem EURIBOR-ju upošteva samo pribitek.
  • Kako velik vpliv ima negativen EURIBOR na vaš mesečni obrok, to je anuiteto? To je odvisno od tega v kateri fazi odplačevanja ste. V primeru, da ste proti koncu potem obresti več niso velik del anuitete in se ne bo spremenilo veliko. V primeru, da ste v bolj začetni fazi potem bo to imelo večji vpliv.
  • Do spremembe vašega mesečnega obroka bo potem prišlo glede na to, kdaj bo banka uskladila EURIBOR. To je spet odvisno od vaše pogodbe. V primeru, da imate 6 mesečni EURIBOR, banka verjetno usklajuje obresti vsakih 6 mesecev.
  • Spremembo boste seveda zaznali na vašem mesečnem obroku. Banke tudi pošiljajo obvestilo, ko pride do spremembe obroka, tako ni nevarnosti, da ne bi zaznali spremembe.
  • Negativen EURIBOR je glede na pribitek še vedno zelo nizek, tako da ne bo velikih znižanj obresti. Na primer, pribitek je 4%, 3 mesečni negativni EURIBOR pa je trenutno le pri -0,020%.
  • Stare kreditne pogodbe pa vsebujejo člen, da skupna obrestna mera ne more biti nižja od 0. Se pravi v primeru, da bi bil EURIBOR bolj negativen kot pribitek bi banka vam morala plačati denar, kar se zaradi tega člena ne bo nikoli zgodilo. Na primer, 4% pribitek in negativen, - 4,005% EURIBOR bo še vedno pomenilo 0% obresti.
  • Nove kreditne pogodbe ne bo mogoče sklepati brez člena, da obrestna mera ne more biti nižja od pribitka. Na primer, 4% pribitek in negativen, - 0,005% EURIBOR bo še vedno pomenilo 4% obresti.

Kaj pa depoziti? Depoziti so v skoraj vseh primerih v Sloveniji sklenjeni z fiksno obrestno mero. To pomeni, da sprememba EURIBOR-ja nima vpliva na vaše obresti, ki jih dobivate. V primeru, da bi imeli sklenjeni depozit s spremenljivo obrestno mero bi potem sedaj zaradi negativnega EURIBOR-ja dobili nižje obresti. Na primer, 4% pribitek - 0,005% EURIBOR, kar bi potem pomenilo, da bi dobili manj kot 4% obresti na vaš depozit.

Viri: varcuj24.si, Banka Slovenije, Združenje bank Slovenije, Finance

 

Možnosti