Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kaj se dogaja v slovenskih bankah

PONEDELJEK, 1. avgust 2016

V slovenskih bankah je v zadnjem času precej aktivnosti. Prevzemi, združitve, stresni testi, odločbe Banke Slovenije in številne druge novice. V nadaljevanju bomo predstavili kaj se dogaja z vašo banko.

Nova KBM - NKBM

Banka je bila prevzeta s strani finančnega sklada Apollo. Med drugim smo že pisali o tem kaj lahko pričakujejo bančni komitenti s tem prevzemom. Povzeto rečeno na varcuj24.si na podlagi tega kako delujejo finančni skladi, ki so lastniki bank (primer Avstrija) pričakujemo, da ne bo prišlo do do bolj ugodnih ponudb za bančne komitente. Finančni sklad bo naredil vse na znižanju stroškov, izboljšanju procesov in povečanju tržnega deleža. V roku pet do sedem let bo finančni sklad prodal banko in v tem času se bodo odvili prej omenjeni postopki. Finančni sklad Apollo je kupil tudi Raiffeisen banko in s tem že uresničuje prej omenjeno strategijo povečanja tržnega deleža. Podobno kot pri NKBM ne pričakujemo, da bo to kaj doprineslo k izboljšanju položaja bančnih komitentov. Do 1. septembra 2016 bo prišlo do pripojitve Poštne banke Slovenije k NKBM. Posledično bo potem Poštna banka Slovenije prenehala obstajati kot pravna oseba. Komitenti Poštne banke Slovenije bodo postali komitenti NKBM. Komitentom svetujemo, da preverijo ponudbe drugih bank saj obstaja precej bank, ki ponuja precej bolj ugodno poslovanje. Primerjava stroškov bančnih računov na varcuj24.si.

Hypo Alpe Adria - sedaj Addiko banka

Podobna zgodba kot pri NKBM se je odvila pri Hypo Alpe Adria banki. Tukaj je nov lastnik finančni sklad Advent. Enako kot pri NKBM svetujemo komitentom, da preverijo ponudbe drugih bank saj obstaja precej bank, ki ponuja precej bolj ugodno poslovanje. Primerjava stroškov bančnih računov na varcuj24.si.

Delavska hranilnica

Delavska hranilnica je rasla zelo hitro v zadnjih letih. Posledično je morala izvesti več dokapitalizacij. Banka Slovenije je izdala odločbo Delavski hranilnici, da mora do 30. septembra, 2016 zagotoviti dodatni kapital. Ob tem se po poročanju medijev poslavlja tudi dosedanji predsednik uprave in člani njegove družine iz banke. Od meseca maja, 2016 ima Delavska hranilnica tudi omejitve pri sklepanju poslov. Osnovna vprašanje, ki se poraja pri tem za komitente je seveda kakšno je tveganje za njih. Banka Slovenije je naložila potrebne ukrepe. Sedaj se čaka ali bo Delavska hranilnica uspela do roka izpolniti vse ukrepe. 

UniCredit 

Lastnica slovenske UniCredit banke iz Italije je na evropskih stresnih testih 51 bank pristala v spodnji polovici (julij, 2016). Novi predsednik uprave je že pričel s krepitvijo kapitalske osnove s prodajo delov banke. Po objavi rezultatov stresnih testov se banka sedaj odloča glede nadaljnjih korakov za krepitev kapitalske osnove, kot so nadaljnje prodaje delov banke, prodaje slabih posojil, dokapitalizacija,...

Abanka

Abanka je pripojila Banko Celje, ki sedaj več ne obstaja kot pravna oseba. Tako so bivši komitenti Banke Celje sedaj komitenti Abanke. To je priložnost, da se preverijo ponudbe drugih bank saj obstaja precej bank, ki ponuja precej bolj ugodno poslovanje. Primerjava stroškov bančnih računov na varcuj24.si.

Hranilnica Lon 

Tudi v Hranilnici Lon je bilo pestro dogajanje v zadnjih mesecih. Tako mora Hranilnica Lon zbrati 600 tisoč evrov do konca leta 2016 za dokapitalizacijo, Banka Slovenija je ugotovila, da ima neustrezno kadrovsko sliko,...

Nova Ljubljanska banka - NLB

Po zadnjih podatkih bo prišlo do ponudbe 75 odstotkov minus ene delnice NLB na borzi do konca leta 2016. Ker bo tako po novem najverjetneje zelo razdrobljeno lastništvo bo država še naprej upravljala NLB in ne kakšen drugi večinski lastnik.

Možnosti