Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kaj storiti, ko imamo dolg do banke?

PONEDELJEK, 7. april 2014

Slaba gospodarska situacija se seveda ne pozna samo v slabem poslovanju in številnih stečajih podjetij ampak tudi na vedno večjih finančnih težavah prebivalstva. Trenutno vsakdo vsaj v manjši ali večji meri izkusi to tudi na lastnem primeru. Obenem seveda kažejo statistike slabih kreditov prebivalstva, števila začetih osebnih stečajev, podatkov o objavljenih izvršbah in rubežih pri privatnih osebah, da te številke nezadržno rastejo.

Po podatkih Banke Slovenije slabi krediti prebivalstva počasi a vztrajno naraščajo

V novicah in na televiziji je mogoče zaslediti številne stečaje in finančne težave podjetij. V teh podjetjih so seveda tudi zaposleni. In posledično se te težave prenašajo tudi na njih. Socialno okolje, kot je družina in prijatelji so tisti, ki ponavadi ob prošnji za pomoč prvi priskočijo na pomoč. Ko so finančne obveznosti tudi kljub pomoči prijateljev prevelike in ker je pot do službe dan danes skorajda misija nemogoče mnogo krat sledijo težave z banko. 

Delež kreditov prebivalstva z zamudami plačila nad 90 dni

December 2012 December 2013 April 2014
3,8% 4,1% 4,1%

 

Dolg banki

V dobrih časih ni bilo težko dobiti kredita. V sedanjih slabih časih ga je težko odplačevati. 

Kaj storiti, ko ni denarja za plačilo obroka kredita?

V tej neprijetni situaciji je zelo pomembno, da se komunicira z banko. V primeru, da ne bo več dovolj prihodkov za poplačilo obrokov je smiseln sestanek z banko in poskus dogovora. In sicer repogram kredita, to je podaljšanje dobe vračanja kredita in s tem manjše mesečne obroke. Ali moratorij na glavnico in obresti. S tem se nekaj časa ne plačuje obrokov. Vendar tečejo v tem času obresti, ki se prištejejo glavnici. In potem so mesečni obroki spet višji. 

V primeru, da so težave kratkoročne in bo spet prišel denar kmalu na račun pa je pomembno, da se banki pojasni, da plačilo bo. In po dogovoru se je potem pomembno držati roka plačila. V današnjem času so banke odprte za dogovore.

V primeru, da ni plačila obrokov kredita banke naprej pošljejo opomine, pokličejo in če ni odziva ali se kreditojemalec ne drži dogovorov se banke prvo odločijo za blokado transakcijskega oziroma bančnega računa. Izvršba je zadnja možnost, ki jo uveljavijo banke saj traja zelo dolgo, tudi nekaj let in je odprto vprašanje ali se bo banka poplačala v celoti po prodaji nepremičnine glede na trenutno stanje nepremičninskega trga.

Banka lahko prijavi zamudo plačila v Sisbon

Sisbon je informacijska baza znotraj katere si banke izmenjujejo podatke o boniteti kreditojemalcev.  Znotraj baze se zbirajo informacije o zadolženosti posameznikov in pravočanosti plačevanja obrokov kredita. V primeru slabe bonitete se potem lahko v prihodnosti več ne dobi kredita. Podatki se hranijo 4 leta od prenehanja obveznosti plačila. Vsakdo lahko preveri te informacije o sebi na spletnih straneh Sisbona.

Število osebnih stečajev je letos eksplodiralo

Po podatkih bonitetne hiše i je v mesecu januarju 2014 bilo začetih 214 osebnih stečajev. V mesecu januarju leta 2013 pa le 71. Ta rast je deloma tudi posledica spremembe zakonodaje. Tako sedaj morajo začetke stroške stečaja poravnati sodišča in ne dolžnik. Pri tem statistični podatki kažejo, da se upniki zelo redko odločijo za začetek postopka stečaja. Postopek ponavadi sprožijo dolžniki, ko več nimajo premoženja in možnosti za poplačilo dolgov. S tem se tudi konča agonija izvršb in rubežev. Preizkusna doba v osebnem stečaju lahko traja tudi 5 let. V primeru, da ima službo ostane dolžniku vsak mesec minimalna plača. 

Viri: Banka Slovenije, Banke

 

Možnosti