Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kako precenjujemo majhne verjetnosti in kako to vpliva na zavarovanje

NEDELJA, 1. junij 2014

Zavarovalnice živijo od strahu ljudi, da se bo zgodil škodni dogodek in je zato potrebno imeti zavarovanje. Kako velika je možnost, da se nam bo kaj zgodilo? Iz psihološkega vidika precenjujemo majhne verjetnosti in podcenjujemo skoraj sigurne verjetnosti. Število škodnih dogodkov pri obveznem avtomobilskem zavarovanju v letu 2013 je bilo 3,29% in pri kasko avtomobilskem zavarovanju 10,64%.

Zakaj smo Slovenci evropski rekorderji pri kasko avtomobilskem zavarovanju?

Ob prebiranju zavarovalnih statističnih podatkov je eden izmed najbolj presenetljivih pomen avtomobilskega zavarovanja v Sloveniji. Pomen avtomobila kot statusnega simbola vsekakor korelira z višino avtomobilskega zavarovanja. Trenutna gospodarska kriza omogoča dva pogleda na ta podatek. Prvi pogled je, da enostavno ni denarja in zato ni potrebno tako drago avtomobilsko zavarovanje. Drugi pogled je, da ni denarja in zaradi tega je potrebno avtomobilsko zavarovanje saj v primeru škode, brez zavarovanje ne bo mogoče povrniti tako dragega avtomobila. Statistični podatki kažejo, da premije avtomobilskega zavarovanja močno padajo. Tako, da prevladuje prvi podatek in prilaganje trenutnim gospodarskim razmeram.

Kakšna je verjetnost, da se kaj zgodi in kako to mi dojemamo?

Nobelov nagrajenec za ekonomijo in priznan psiholog Daniel Kahneman je v knjigi; Thinking, Fast and Slow podal sledečo tabelo. 

Verjetnost (v %)  Kako naša zavest dojema možnost dogodka (v %)
0 0
1 5,5
2 8,1
5 13,2
10 18,6
20 26,1
50 42,1
80 60,1
90 71,2
95 79,3
98 87,1
99 91,2
100 100

 

Osnovni podatek, ki se ga lahko razbere je, da ljudje močno precenjujemo dogodke, ki imajo majhno verjetnost, da se zgodijo. Na drugi strani podcenjujemo dogodke, ki imajo veliko verjetnost, da se zgodijo. Glede na temo na katero se navezuje ta članek to pomeni, da precenjujemo verjetnost, da bo prišlo do škodnega dogodka pri avtomobilskem zavarovanju. To potrjujejo tudi statistični podatki o škodnih dogodkih pri avtomobilskem zavarovanju v naslednjem odstavku.

Kakšna je statistična možnost za škodni dogododek ali prometno nesrečo?

V povprečju ima vsak 20 avtomobil v Sloveniji ima v toku leta škodni dogodek. Pri obveznem avtomobilskem zavarovanju je škodna pogostnost v letu 2013 znašala 3,29%. V letu 2003 je znašala še 4,87%. Pri kasko avtomobilskem zavarovanju je pa škodna pogostnost v letu 2013 znašala 10,64%. V letu 2003 je znašala še 11,03%.

V letu 2013 je bilo 18.905 prometnih nesreč. Leta 2003 pa 41.170. Število prometnih nesreč v zadnjih desetih letih se je torej več kot razplolovilo.

A se zavarovanje pred divjadjo splača?

Kako pravilno zavarovati avtomobil?

Na to ni pravega odgovora, in so možni vsi odgovori. Med glavne usmeritve vsekakor spada, da nikakor ne avtomatsko obnoviti zavarovanja pri obstoječi zavarovalnici ampak primerjat ponudbe avtomobilskega zavarovanja zavarovalnic med sabo. Kako do poceni avtomobilskega zavarovanja? Cenovno ugodno je razmislit katera avtomobilska zavarovanja se res rabi? Starejši kot je avtomobil manj zavarovanj se rabi. Kdaj imeti samo obvezno avtomobilsko zavarovanje in kdaj kasko avtomobilsko zavarovanje?

Viri: Varčuj24Slovensko zavarovalno združenjeJavna agencija RS za varnost prometa 

 

Možnosti