Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kako služijo banke in zavarovalnice na vaš račun in kaj lahko storite, da to preprečite

SOBOTA, 14. november 2015

Banke in zavarovalnice uporabljajo številne prejeme, da bi zaslužile čim več pri svojih strankah. Pri tem uporabljajo pasivnost svojih strank, strahove svojih strank,.. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj prijemov bank in kaj lahko naredijo potrošniki, da privarčujejo svoj denar. 

Prijemi, ki jih uporabljajo banke za povečanje svojih zaslužkov in kako se lahko izognete tem stroškom

Limit na računu je primeren samo za nekajdnevno koriščenje. Njegovo stalno koriščenje je zelo drago. Pri varcuj24.si vam svetujemo, da če imate možnost se raje kot za stalno koriščenje limita odločite za potrošniški kredit ali plačilo preko kreditne kartice z odloženim plačilom.

Banke dajejo brezplačen redni limit pri otvoritvi transakcijskega računa. Pogoja sta, da je komitent polnoleten in da ima redne mesečne prilive. Višina rednega limita je odvisna od posamezne banke, od vrste računa, od višine mesečnih prilivov,.. Redni limiti za klasične bančne račune se pri bankah gibljejo od 100 pa vse tja do 500 EUR. Redni limit lahko prekliče banka ali komitent. Banka to stori v primeru blokade bančnega računa, v primeru, da ima komitent dlje časa neporavnane finančne obveznosti do banke (neplačilo zneskov kredita,..), če uporabnik ne posluje s tem računom dlje časa (tri ali več mesecev),..

Za izredni limit je potrebno posebej zaprositi. Njegova višina je odvisna od mesečnih prilivov komitenta. Ponavadi se odobravajo izredni limiti, ki so dva do petkratnik mesečnega priliva na bančni račun. Sicer pa bodo banke pred odobritvijo preverile vaše dosedanje poslovanje na računu, vašo trenutno zadolženost,.. Strošek odobritve izrednega limita je odvisen od posamezne banke, se pa pri večini bank giblje okrog 2% od zneska in minimalnega stroška odobritve pri 10 evrih. Izredni limit potem zamenja redni limit, ki je bi bil v veljavi do sklenitve izrednega limita. Časovno trajanje izrednega limita je v večini primerov 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Strošek, ki ga imate z rednim limitom so stroški obresti, ki jih zaračuna banka za obdobje koriščenje limita. In tako pridemo tudi do največje težave limitov; zelo visoke obrestne mere, ki jih zaračunavajo banke. In sicer banke zaračunavajo za koriščen del v večini primerov zamudno obrestno mero, ki je trenutno pri 8,05%. Pri izrednem limitu pa je še potrebno zraven zelo visokih stroškov obresti dodati tudi stroške obresti. Varcuj24.si svetuje: Če le imate možnost se raje kot za limit odločite za potrošniški kredit, ki je bolj stroškovno ugoden. Obrestne mere se trenutno gibljejo okrog 4%. Tudi skupaj s stroški odobritve kredita, je ta možnost še vedno precej bolj ugodna kot stalno koriščenje izrednega limita. Druga možnost je neobrestno plačilo s kreditno kartico z odloženim plačilom. Na primer, kupite nekaj in plačate z MasterCard kartico, kjer pa se vam znesek poračuna šele na dan poravnane vseh plačil z MasterCard kartico. Če kupite nekaj 3. v mesecu boste to plačali šele na dan poravnave plačil z MasterCard kartico, ki je v večini primerov 28. v mesecu. Kupite pa lahko toliko kot imate limita na MasterCard kartici. Za nakup se ne preverja stanje na vašem bančnem računu. Torej gre v primeru nakupa z MasterCard kartico za odloženo kreditno plačilo. 

Provizija za dvig gotovine na bankomatu. Banke so z uvedbo provizij za dvig gotovine na bankomatu našle nov vir prihodkov.

Provizije pri dvigu gotovine na bankomatih drugih bank zaračunava večina večjih bank. Nekaj bank kot so na primer Delavska hranilnica, Banka Sparkasse in druge pa ne zaračunavajo stroške dviga gotovine ali vpogleda v stanje na bančnem računu na bankomatu druge banke. Pregled katere banke zaračunavajo dvig gotovine na bankomatu in vpogled v stanje na bančnem računu na bankomatu druge banke lahko preverite na varcuj24.si. Varcuj24.si svetuje: Že pri odločitvi katero banko boste izbrali upoštevajte tudi ali ta banka zaračunava dvige gotovine na bankomatih drugih bank.

Banke izkoriščajo pasivnost komitentov. Potrošnikom se zdi zamenjava banke zelo težaven in kompliciran postopek. V resnici je to zelo enostaven postopek. 

Zamenjave bank s strani potrošnikov so vsako leto minimalne. Sicer ni uradnih podatkov, v naših pogovorih z bančniki smo prišli do podatka, da letno okrog 3% komitentov zapre bančni račun pri določeni banki in odpre pri drugi banki. Banke to pasivnost komitentov izkoriščajo saj se zavedajo nefleksibilnosti komitentov. V praksi to pomeni, da banke lahko povečajo cene brez, da bi izgubile stranke. Varcuj24.si svetuje: Zamenjava bančnega računa je zelo enostavna. Skoraj vso delo naredi vaša nova banka. Več podatkov o postopku zamenjave na varcuj24.si. Ob zamenjavi banke lahko privarčujete tudi 100 EUR letno. 

Prijemi, ki jih uprabljajo zavarovalnice za povečanje svojih zaslužkov in kako se lahko izognete tem stroškom

Različne cene za popolnoma enake produkte. Obvezno avtomobilsko zavarovanje je na primer tak produkt, kjer so kritja zakonsko določena. Vse zavarovalnice ponujajo popolnoma enak produkt, razlike v cenah so pa tudi več sto evrov.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje je avtomobilski produkt s strani zavarovalnic, ki jim prinaša največji dobiček. Torej zavarovalnice ne služijo največ na kasku avto zavarovanju ampak na AO zavarovanju. In pri tem gre za produkt, ki je pri vseh zavarovalnicah enak. Varcuj24.si svetuje: Preden sklenite obvezno avtomobilsko zavarovanje preverite cene pri vsaj treh različnih zavarovalnicah. In vsaj ena naj bo manjša zavarovalnica (zavarovalnica z manjšim tržnim deležem, ki ne vlaga toliko v marketing ima pa konkurenčne cene zavarovanj). In tudi, če sklepate še delni ali splošni kasko zraven obveznega avtomobilskega zavarovanja lahko sklenete obvezno avtomobilsko zavarovanje pri eni zavarovalnice, delni ali splošni kasko pa pri drugi zavarovalnici.

Življenjsko zavarovanje je še en produkt, ki prinaša zavarovalnicam velike dobičke. Potrošniki pa imajo boljše in cenejše možnosti, kot skleniti življenjsko zavarovanje.

Življenjsko zavarovanje prinaša zavarovalnim zastopnikom in zavarovalnicam visoke dobičke. Varcuj24.si svetuje: Riziko življenjsko zavarovanje je primerno v primeru kredita ali drugih finančnih tveganj. Bolj kot naložbeno življenjsko zavarovanje pa bi priporočali kombinacijo riziko življenjskega zavarovanja in naložbenega dela posebej (delnice, vzajemni skladi,..). Razlog je kombinacija stroškov in donosov.

 

Možnosti