Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kako varen je vaš denar na banki?

TOREK, 6. maj 2014

Ne glede ali gre za denar na transakcijskem računu ali je denar vezan kot depozit obstaja jamstvo države v kateri je sedež banke ali hranilnice do zneska 100.000 EUR. V prihodnosti se obeta sprememba glede tega, saj bodo jamčile vse države evropske monetarne unije (EMU) za stečaj banke ali hranilnice v določeni državi.

Trenutno jamči za vloge država v kateri v kateri je sedež banke ali hranilnice

Na podlagi zakona o bančništvu (Uradni list RS št. 99/10-UPB5) je od 01.01.2011 vloga v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji zajamčena do višine 100.000 evrov. V primeru stečaja katerekoli banke ali hranilnice s sedežem v RS bo najpozneje v 20 delovnih dneh (izjemoma v 30 delovnih dneh) od dneva začetka stečajnega postopka zajamčena vloga izplačana pri banki prevzemnici, ki jo bo določila Banka Slovenije.

Kaj pa, če je sedež banke ali hranilnice v drugi državi EU?

V tem primeru, jamči za vloge tista država kjer je sedež banke. Pri nas imamo precej tujih, predvsem avstrijskih in italijanskih bank. Po odredbi iz 2010, ki je vstopila v veljavo 01.01.2011 je v vseh državah EU zajamčeni znesek vloge pri 100.000 EUR.

 

Po novem bodo potem znotraj bančne unije jamčilo vseh 18 držav evrskega območja za stečaj banke ali hranilnice v določeni državi

S tem se bo preprečilo, da bi davkoplačevalci v posamezni državi morali prevzeti del stroškov reševanja bank in hranilnic. Znesek jamstva bo ostal pri 100.000 EUR.

Izplačilo depozita bo hitrejše

Po novem bo izplačilo namesto v dveh, oziroma treh tednih izplačano od leta 2019 v 15 dneh, od leta 2024 pa v roku 7 delovnih dni. V primeru, da imetniki depozitov ne bodo mogli plačati sprotnih stroškov bodo v 5 delovnih dneh opravičeni do nujnega izplačila.

Države bodo morale vzpostaviti lastne sklade za pomoč bankam

Zneski v teh skladih bodo odvisni od strategije banke. Bolj kot bo banka tvegano poslovala večja bo potrebna rezerva.

Enotni sklad za pomoč bankam bo vzpostavljen v naslednjih 8 letih

Do tedaj naj bi se zbralo 55 milijard evrov, ki bodo potem združeni v enotni sklad. V primeru, da pride prej do stečaja določene banke bo prva na vrsti za poplačilo vlog država sedeža banke, temu bodo sledili nacionalni skladi drugih držav EU. Ciljni datum začetka delovanja je 1.1.2016.

Depoziti preko 100.000 evrov bodo zavarovani samo v določenih primerih

Imetniki depozitov preko 100.000 EUR bodo morali biti še naprej zelo previdni. Splača se jim na primer porazdeliti večji znesek na več bank. Nekatere banke v tujini ponujajo tudi večjo garancijo kot je zakonsko določenih 100.000 EUR. Na primer nekatere banke v Nemčiji. Ob tem bodo prišle v veljavo tudi določene izjeme. Na primer, če je bila prodana nepremičnina in je denar na bančnem računu, če je bilo vnovčeno življenjsko zavarovanje ali katera druga izjema bo tudi denar preko 100.000 EUR varen do dobe 3 mesecev.

Primerjava obrestnih mer na depozite po bankah Varčuj24

 

Možnosti