Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Različne kazni

PETEK, 25. november 2011

Če voznik ne opremi vozila primerno za zimske razmere ga doleti globa v višini 40 eurov.

Odmetavanje stvari (cigaretno ogorki, papir, plastenke itn.) iz vozila se kaznuje z globo v višini 100 eurov.

Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor sicer sledi globa v višini 100 eurov.

Med  vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi pripete. V primeru neupoštevanja sledi globa v višini 120 eurov za to osebe, ne glede ali je voznik ali potnik.

Voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). Voznik se kaznuje z globo v višini 120 eurov za prekršek. Enaka globa velja za voznika, ki med vožnjo posluša radio ali druge zvočne naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogočajo normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.

V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost. V primeru neupoštevanja le tega se voznik motornega vozila kaznuje za prekršek z globo 160 eurov.

Voznik se mora ustaviti pred prehodom čez železniško progo, ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati.  Voznik se kaznuje z globo v višini 200 eurov za prekršek.

Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako drugo spremembo smeri vožnje, premikom vozila ali vključevanjem v promet, se mora voznik s pogledi v vzvratna ogledala in preko ramena, da premosti mrtvi kot ali kako drugače prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje. Pri spremembi smeri vožnje mora voznik svojo namero pravočasno in nedvoumno nakazati z utripalkami. Z globo 300 eurov in 3 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki tega ne upošteva.

Možnosti