Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Komentar varcuj24.si na akcijo Zamenjaj in prihrani drugi del

TOREK, 4. julij 2017

Članek se je nazadnje osvežil 6.7.2017. Želenega komentarja s strani Zveze potrošnikov Slovenije glede podatkov in dejanskih provizij nismo prejeli.

Trenutno poteka druga izvedbe akcije Zamenjaj in prihrani. Ta akcija je namenjena skupinski prijavi za zamenjavo dobavitelja elektrike in zemeljskega plina. Akcija poteka do 12. julija 2017. Sledila bo licitacija s strani dobaviteljev elektrike, ki bo 13. julija 2017. V drugi polovici avgusta bodo odjemalci, ki se bodo prijavili v tej akciji seznanjeni z doseženimi cenami in možnostmi prihranka. Do 5. oktobra bodo potem imeli odjemalci možnost ne pa tudi obveznost podpisati pogodbo z novim dobaviteljem. V komentarju bomo podali razmišljanje varcuj24.si o tej akciji, možnostih prihranka, zahtevanih provizijah in drugem.

Informativni izračun elektrike v 2017

Prva akcija Zamenjaj in prihrani

V prvi akciji Zamenjaj in prihrani v letu 2014 je sodelovalo 40.849 odjemalcev. Po letnih poročilih ZPS se je odločilo zamenjati dobavitelja več kot 12 tisoč gospodinjstev, ki je sklenilo več 14 tisoč pogodb (nekatera gospodinjstva so zamenjala dobavitelja električne energije in zemeljskega plina). Okrog 30% gospodinjstev, ki je sodelovalo je tako zamenjalo dobavitelja. ZPS navaja v letnih poročilih, da bo povprečno gospodinjstvo na letni ravni prihranilo okrog 80 evrov z zamenjavo. Na varcuj24.si smo mnenja, da taka akcija še spodbudi trg, to je konkurenco med dobavitelji. Sicer pa je tako, da ima še okrog 80% odjemalcev redne pakete in že z zamenjavo teh rednih paketov na nove, bolj ugodno pakete bi lahko prihranili podoben znesek. Če bi se imetniki rednih paketov odločili v tem trenutku za zamenjavo k najbolj ugodnemu paketu bi lahko privarčevali od 50 do preko 100 evrov letno odvisno od tega katerega dobavitelja imajo trenutno. Tako, da je najbolj pomembno, da se doseže pasivne odjemalce z rednimi paketi/ceniki, ki vsekakor plačujejo mnogo preveč za električno energijo.

Kaj je dobil dobavitelj elektrike, ki je zmagal v tej akciji (GEN-I)

Kot prvo dobi večji paket odjemalcev na enkrat. Zaradi plačane provizije in potrebne ponujene zelo konkurenčne cene dvomimo, da je možen večji zaslužek. Dobavitelj dobi imidž in dobi priložnost zaslužiti drugo in naslednja leta, ko bo uvrstil odjemalca na redni paket, ki pa je zelo drag. Dobavitelji seveda vedo kakšen delež odjemalcev in v kakšnem času potem zamenja paket/dobavitelja. Tukaj je naloga na odjemalcih, da vsaj enkrat ali dva krat na leto preverijo koliko plačujejo za elektriko in koliko bi lahko. Deset dni pred zaključkom drugega dela akcije Zamenjaj in prihrani je prijavljenih samo okrog 10 tisoč gospodinjstev glede na preko 40 tisoč v prejšnji akciji. To bo vsekakor zmanjšalo zanimanje dobaviteljev saj bodo dobili manjši paket odjemalcev. Obenem pišemo o tem, da naj bi se zahtevana provizija glede na preteklo akcijo še povišala. Provizijo bodo dobavitelji seveda prevalili na odjemalce preko cene. Kot pišemo v nadaljevanju se je v prejšnji akciji provizija zniževala in je bila končna provizija pri elektriki pri 16 evrih na odjemalca precej nižja koz začetna zahtevana pri skoraj 30 evrih. Morda bo sedaj tudi tako.

Kaj je dobila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) s to akcijo

Nizozemski ponudnik PriceWise je pristopil do mnogih Zvez potrošnikov v Evropi, da bi jim omogočil tehnično podporo. Nekatere Zveze potrošnikov so se odločile za tako sodelovanje. ZPS dobi del provizije za pokritje stroškov podpore akciji. V prejšnji akciji se je govorilo nekje o polovici provizije, to je okrog 8 evrov za ZPS. Seveda so bili z akcijo povezani tudi določeni stroški, kot so marketing, podpora in drugo, kar je bilo plačano iz tega dela provizije. Obenem je ZPS v svojem letnem poročilu za leto 2014 objavila, da je pridobila več kot dva tisoč novih članov v tej akciji. To je potekalo tako, da ko so se gospodinjstva prijavila v akcijo so dobila klic ali jih zanima tudi letna članarina/naročnina ZPS, ki odvisno od paketa stane od 35 do 45 evrov letno.

Javno dostopni podatki kažejo, da je ZPS uspela pridobiti več kot dva tisoč novih članov v času trajanja akcije Zamenjaj in prihrani (letno poročilo 2014, str. 8) in da je dobila del provizije, ki ga je porabila za pokrivanje svojih stroškov in za osnovno dejavnost. Komentar ZPS za zurnal24.si: Del provizije bo dobil nizozemski partner, ki bo izvedel licitacijo, del pa bo dobila ZPS "za pokrivanje svojih stroškov kampanje in za svojo osnovno dejavnost na področju varstva potrošnikov". Posledično je torej možno razbrati, da je ZPS dobila del provizije za pokrivanje stroškov in še preostali del provizije in prihodke od novih članov/naročnikov za svoje delovanje.

Akcija Zamenjaj in prihrani 2. del

Na naši spletni strani smo nekje začetkom spomladi zabeležili močan obisk iz Nizozemske glede primerjave ponudb električne energije. Seveda ni razloga, da bi Nizozemce zanimala primerjava ponudb elektrike v Sloveniji. Tako, da je bilo jasno, da nizozemski ponudnik PriceWise, ki ponuja tehnično podporo v tej akciji načrtuje novo akcijo. Tehnična podpora je podobna, kot bi uporabili spletno stran varcuj24.si. Vnesete podatke o vašem dosedanjem dobavitelju električne energije in potem dobite izračun možnega prihranka (v tej akciji šele po licitaciji čez nekaj mesecev).

Trenutno poteka druga izvedbe akcije Zamenjaj in prihrani. Ta akcija je namenjena skupinski prijavi za zamenjavo dobavitelja elektrike in zemeljskega plina. Akcija poteka do 12. julija 2017. Sledila bo licitacija s strani dobaviteljev elektrike, ki bo 13. julija 2017. V drugi polovici avgusta bodo odjemalci, ki se bodo prijavili v tej akciji seznanjeni z doseženimi cenami in možnostmi prihranka. Do 5. oktobra bodo potem imeli možnost ne pa tudi obveznost podpisat pogodbo z novim dobaviteljem.

Zmagovalni dobavitelj bo zagotavljal doseženo ceno za obdobje najmanj 12 mesecev. Cena se v obdobju 12 mesecev ne bo smela zvišati, lahko pa se bo znižala. Pred potekom obdobja zagotovljene cene bo dobavitelj pravočasno obvestil potrošnika o ceni v naslednjem obdobju. Na varcuj24.si sklepamo, da se bo odjemalec vezal za 12 mesecev dobave. V splošnih pogojih akcije je opredeljen odstop od pogodbe, kjer pa piše, da je potrebno preveriti splošne pogoje dobavitelja.

Glede na naše informacije zahteva ZPS kot organizator akcije za vsako uspešno sklenjeno pogodbo okrog 22 evrov. To je glede na preteklo akcijo precej več (16 evrov). To je tudi precej več kot so normalne provizije na trgu, ki so okrog 14 evrov. Je pa res, da dobavitelj v tem primeru dobi večji paket odjemalcev naenkrat, kar opravičuje rahlo višjo provizijo. V pretekli akciji se je začetna provizija precej znižala iz začetne zahteve. Tako, da bo morebiti tudi tukaj temu tako. V primeru, da bo provizija zelo visoka bo to omogočilo ponudnikom, ki ne bodo sodelovali v akciji ali ne bodo zmagali, da ponudijo nižjo ceno kot jo bo zmagovalec v akciji ZPS.

Na varcuj24.si bomo po objavi cen v akciji Zamenjaj in prihrani dodali cene na naš primerjalnik, da bodo odjemalci lahko videli ali je ponujena cena v akciji ZPS res najcenejša. Glede na visoke zahtevane provizije je veliko vprašanje ali bo temu res tako.

Doseženo ceno v akciji Zamenjaj in prihrani boste lahko primerjali tudi na naši spletni strani. Primerjava ponudb električne energije.

V spodnji tabeli je primer povprečne strukture letnih stroškov električne energije za 3 člansko gospodinjstvo
 
Letni strošek elektrike 580 EUR
Del zneska, ki gre dobavitelju elektrike 210 EUR
Del zneska, ki gre za davke, prispevke, omrežnino in drugo kar pobere država 370 EUR

 

Kot je razvidno iz tabele večino zneska; preko 60% pobere država preko davkov in drugih prispevkov. Ostalo gre samemu dobavitelju. In s tem zneskom mora na trgu kupiti elektriko. Kar mu ostane je njegov dobiček. In tukaj pride do težave zakaj ponudba mogoče ne bo najugodnejša na trgu. To je možna razmeroma visoka provizija v višini v višini okrog 22 evrov (dejanska provizija bo verjetno znana šele v nekaj mesecih). Posledično Zveza potrošnikov ne daje garancije, da bo ponujena najnižja cena elektrike ampak samo spodbuja potrošnike k zamenjavi dobavitelja elektrike. Obenem pa je mogoče, da bo zaradi visokih provizij možno dobiti v redni ponudbi še cenejšo ponudbo.

Potrošnikom svetujemo, da preden podpišejo pogodbo še preverijo ponudbe na spletni strani Agencije za energijo, na naši spletni strani Varčuj24, na straneh ponudnikov elektrike ali dobijo s to ponudbo res najboljšo ceno.

 

O Varčuj24

Varčuj24 je spletna stran za primerjavo ponudb zavarovalnic, bank in distributerjev elektrike. Spletno stran ustvarjamo s ciljem, da pripomoremo potrošnikom k boljšim in bolj ugodnim odločitvam glede produktov kot so zavarovanja, depoziti, paketi elektrike in drugo. Želimo prikazati številke za marketingom ponudnikov. Mnoga leta so bile tile trgi popolnoma nepregledni. Vsekakor je čas, da se to spremeni. Temu poskušamo pridodati tudi mi. Ob primerjavi ponudnikov lahko letno privarčujete tudi več kot 500 evrov pri fiksnih stroških.

Možnosti