Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Komentar Varčuj24 na zaključek akcije Zamenjaj in prihrani s strani Zveze potrošnikov Slovenije in podjetja PrizeWize

NEDELJA, 19. oktober 2014

 

Na varcuj24.si lahko primerjate ponudbe

dobaviteljev elektrike in ponudbo Zveze potrošnikov

Primerjava ponudb 9 dobaviteljev elektrike in ZPS; kliknite tukaj - Varčuj24

 

Zaključek akcije Zamenjaj in prihrani

V sredo, 15. oktobra se je zaključila akcija Zamenjaj in prihrani pri električni energiji in zemeljskem plinu. V četrtek, 16. oktobra se je odvila licitacija prijavljenih ponudnikov. Danes, 20. oktobra je Zveza potrošnikov predstavila rezultate akcije Zamenjaj in prihrani. Pričakovano je ZPS 20.10.2014 tudi podaljšala akcijo Zamenjaj in prihrani do zapolnitve kapacitet.

Zakaj ni objavljena zmagovalna cena elektrike in zemeljskega plina?

Po objavi rezultatov akcije Zamenjaj in prihrani so bili objavljeni samo povprečni prihranki gospodinjstev pri elektriki in zemeljskem plinu. Pri tem niso objavljene cene zmagovalnih ponudb. Brez podatka, katera cene se je uporabila za te prihranke je nemogoče izračunati ali so te ponudbe tudi vsaj trenutno najboljše na trgu. Javno pozivamo ZPS, da se objavi cena zmagovalnih ponudb, da se bo lahko primerjalo ali je ta ponudba najboljša v tem trenutku in drugi polovici novembra, ko bodo tisti, ki so sodelovali v akciji začeli pridobivati izračune. 

Podobna praksa je bila uporabljena v Avstriji, kjer so cene postale javne šele, ko so se začeli pošiljati izračuni prihrankov in poziv k zamenjavi ponudnika. Glede na to, da je cena že fiksna določena ne vidimo razloga, da to ne bi objavili. Komentarji distributerjev elektrike v Avstriji so bili, da je tako drugim ponudnikom oteženo znižati cene pod zmagovalno ponudbo saj ne vedo cene. In potrošnikom je oteženo primerjati ali je to res najboljša ponudba. S tem razmišljanjem se v celoti strinjamo. Sedaj objavljena cena bi dala pregled nad zmagovalno ponudbo in takojšnjo možnost znižanja cene drugih ponudnikov. Glede na zahtevano provizijo s strani ZPS drugi ponudniki imajo to možnost. 

Sedaj bo cena najverjetneje objavljena šele v drugi polovici novembra. Tedaj bo ZPS pošiljala izračune prihrankov in ponudbo za zamenjavo ponudnika. S tem se drugi ponudniki ne bodo mogli dovolj hitro odzvati in potrošniki ne bodo mogli primerjati ali je ponudba ZPS res najboljša.

Pozivamo ZPS k javni objavi zmagovalnih cen!

Komentar Varčuj24 glede števila prijav in kakšen odstotek se lahko pričakuje, da bo zamenjalo trenutnega dobavitelja elektrike in zemeljskega plina

Število prijav je bilo po naši oceni manjše od pričakovanih. Glede na to, da se lahko z enim podpisom in ob enaki ponudbi privarčuje med 50 in 100 evrov letno samo pri elektriki je po našem mnenju skupno število prijav 24.168 enostavno premalo.

Pričakovali smo prijav za več kot enoletno količino zamenjav.  Po naših ocenah pred začetkom akcije smo pričakovali prijave med 40 in 65 tisoči potrošnikov ob podpisu pogodbe med 20-40% v odvisnosti od pridobljene cene. In to bi bilo podobno rezultatu iz Avstrije. V Avstriji je bilo v preteklosti zelo malo zamenjav ponudnikov električne energije za razliko od Slovenije (v Avstriji skoraj 2% letno v primerjavi s skoraj 8% v Sloveniji). Posledično bo pri nas odstotek  sklenitve pogodb nižji kot skoraj 40% v Avstriji.

Razlogov za določen dogodek je kot vedno več. Potrebna bi bila bolj množična marketinška kampanja. Kar pa je bilo povezano s tem, da ni bilo do konca jasno kakšna bo provizija, in ali bo akcija zaradi tega uspela. Tudi sami smo pozvali potrošnike k sodelovanju v akciji Zamenjaj in prihrani saj se prav v aktivnosti, to je zamenjavi ponudnika, če obstaja boljša ponudba skriva največja moč potrošnikov. Ponudnike se tako z aktivnostjo prisili v boljše ponudbe.

Kakšen odstotek potrošnikov bo na koncu zamenjal ponudnika bo v veliki meri odvisno ali bo to res najboljša ponudba na trgu in strukture potrošnikov, ki so se prijavili. Ali je akcija bila dovolj odmevna, da je nagovorila tudi tiste, ki še niso zamenjali ponudnika. Tisti, ki še niso zamenjali ponudnika ali paketa imajo možnost velikih prihrankov. V Avstriji je bilo 70% potrošnikov, ki so se odločili za zamenjavo ponudnika,  tistih, ki so prvič zamenjali ponudnika.

Pozivamo vse, tudi tiste, ki se niso priključili akciji Zamenjaj in prihrani, da na naši spletni strani preverijo koliko bi lahko privarčevali. In to lahko preverijo v roku 1 minute in dobijo takoj online prikaz zneska koliko bi lahko privarčevali.

Skoraj razpolovitev na začetku zahtevanih provizij s strani ZPS in PrizeWize

Pozdravljamo odločitev o znižanju provizije za zamenjavo ponudnika elektrike in zemeljskega plina. Kot je razvidno iz komentarja Elektro Celje Energije sta Zveza potrošnikov Slovenije in podjetje PrizeWize sprva želela provizijo v višini skoraj 30 evrov, kar je podobno ravni iz Avstrije. Sčasoma sta partnerja zniževala zahtevano provizijo. Razlogov je več. Eden in največji je seveda strah, da zaradi zahtevane visoke provizije akcija ne bi uspela in ne bi bilo pričakovanega zaslužka. Drugi razlog za nižje zahtevane provizije je vsekakor napoved podjetja Elektro Celje Energije, da bo ponudilo enak paket po nižji ceni. To bo mogoče zaradi visokih provizij še vedno doseči.

Kot je razvidno iz Odprtega pisma Elektro Celje Energija partnerja ZPS in PrizeWize nista znala odgovoriti na njihova vprašanja je pa podjetje PrizeWize zelo jasno izrazilo zahtevo po višini provizije. Kot zelo neresno so ocenili večkratno nižanje teh provizij.

Na začetku 2014 je enaka akcija potekala v Avstriji, kjer bi lahko potrošniki privarčevali precej več, če bi se odločili za obstoječo ponudbo na trgu kot za tisto v akciji avstrijske zveze potrošnikov in podjetja PrizeWize

Konec leta 2013 z rezultati na začetku 2014 je taka akcija potekala v nam sosednji Avstriji. Princip delovanja je bil enak kot v Sloveniji. Dogovor z njihovo Zvezo potrošnikov. Prijavilo se je 260 tisoč gospodinjstev in  pogodbo je sklenilo 100 tisoč gospodinjstev. Durchblicker.at, podobna primerjalna spletna stran kot je varcuj24.si je izračunala, da bi potrošniki na koncu enake akcije za zamenjavo dobavitelja elektrike, ob zamenjavi privarčevali povprečno še 65% več (pri elektriki 40% in pri plinu 86%), če bi primerjali ponudnike preden so podpisali pogodbo za zamenjavo dobavitelja. (Vir: Durchblicker.at).

Komentar direktorja te največje spletne strani v Avstriji za primerjavo ponudnikov elektrike, Reinholda Baudischa na to akcijo je bil:
 

S to akcijo potrošniki niso dobila najcenejšega ponudnika. Saj so dobavitelji elektrike, ki niso zmagali na licitaciji znižali ceno za zahtevano visoko provizijo s strani Zveze potrošnikov in podjetja PrizeWize. Obenem se je povečala konkurenčnost med dobavitelji. Tako so dobavitelji elektrike ponudili cene, ki so bile precej bolj ugodne kot je bila cena ponudbe s strani Zveze potrošnikov.

Reinhold Baudisch je skupaj s svojim poslovnim partnerjem nominiran za Avstrijca leta 2014 v kategoriji podjetja. Ker je s svojo spletno stranjo za primerjavo finančnih produktov omogočil Avstrijcem večjo preglednost pri zavarovanjih, bančnih storitvah, elektriki in drugih produktih ter jim s tem omogočil številne prihranke.

Kdo lahko največ privarčuje pri stroških elektrike?

 

varcuj24.si je spletna stran za primerjavo ponudb

 distributerjev elektrike

""

Največ lahko privarčujejo odjemalci, ki še niso zamenjali dobavitelja elektrike in paketa. Sam znesek se razlikuje po regijah, ker dobavitelji ponujajo različne cene, vendar so v razponu med 50 in 100 EUR. Ker cene elektrike na mednarodnih borzah padajo bodo dobavitelji še naprej  ponujali nove pakete. Tako se splača primerjati in zamenjati.

Zamenjava dobavitelja elektrike je enostavna

Najprej izpolnite spletni obrazec. Po nekaj dneh dobite na dom 2 izvoda pogodbe. Po podpisani pogodbi bo električno podjetje, ki v vašem kraju skrbi za omrežje pridobilo zadnje stanje števca zaradi poračuna. S prejšnjim dobaviteljem elektrike uredi vse vaš novi dobavitelj. Zamenjava dobavitelja je urejena najpozneje v treh tednih. Novi dobavitelj ne more ne izboljšati ne poslabšati kakovosti električne energije.

Kaj se dogaja s ceno elektrike?

Na mednarodnih borzah cena elektrike še naprej pada. To se bo vse bolj prelivalo v nove ponudbe z nižjimi cenami elektrike.

V spodnji tabeli je primer povprečne strukture letnih stroškov električne energije za 4 člansko gospodinjstvo
 
 
Letni strošek elektrike 700 EUR
Del zneska, ki gre dobavitelju elektrike 250 EUR
Del zneska, ki gre za davke, prispevke, omrežnino in drugo kar pobere država 450 EUR
 

 

Davki, prispevki in vse ostalo kar vzame neposredno in posredno država preko podjetij v lasti države (omrežnina,..) se bodo povečevali.  Glavni razlogi za to so visoki stroški obnovljivih virov v prihodnjih letih, termoelektrarne, slab finančni položaj Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) in slabo finančno stanje države. Podrobneje o tem zakaj bo končna cena elektrike za gospodinjstva še naraščala smo pisali v članku – Cena elektrike bo še naprej naraščala

Spomladi je odhajajoča vlada prispevek za zeleno energijo uvedla tudi za porabnike zemeljskega plina, pogonskih goriv in ogrevanja. Ob junijski uvedbi je prispevek na liter bencina znašal 0,27 centa, do januarja pa se bo vsak mesec višal do 0,8 centa. Pri dizlu bo znašal 0,9 centa. (Vir: Finance). Tako ni prišlo do višjih stroškov direktno pri končni ceni elektrike.

V zraku že visi uvedba še enega prispevka - tokrat za podporo termoelektrarnam. Tudi visoki stroški številni solarnih elektrarn bi se lahko v prihodnosti prelevili na račune na elektrike. mehanizma za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti. Ta bi se financiral iz novega prispevka, ki bi ga plačevali vsi porabniki elektrike. Ocene, koliko bi novi prispevek obremenil odjemalce, še ni. (Vir: Finance)

Zaradi državnih subvencij za obnovljive vire je v ponudbi vedno več elektrike, kar znižuje ceno samo elektrike. Bo pa na drugi strani vedno večje finančno breme financiranja zagarantiranih cen tem proizvajalcem s strani države. Država bo tako poviševala davke, da bo lahko financirala stroške. Tako, da se mora vsak potrošnik potruditi in biti aktiven ter se odločiti za zamenjavo k najboljšemu ponudniku. Tako se bo lahko vsaj privarčevalo na ceni elektrike. Drugače se bo plačeval visoko ceno elektrike in vedno višje davke, prispevke in drugo, kar bo skupaj močno podražilo račun za elektriko gospodinjstvam.

Kaj sledi po akciji Zamenjaj in prihrani?

Po zaključku akcije sledi prilagoditev ponudb tistih dobaviteljev elektrike, ki niso zmagali ali niso sodelovali na razpisu. Pričakuje se nova ponudba Elektro Celje Energije, kjer so že pred zaključkom akcije napovedali, da bodo ponudili še boljšo ponudbo ob enakih pogojih. Tudi drugi ponudniki bodo spremenili svoje ponudbe. Svetujemo, da se počaka še kaki mesec dni, da bodo predstavljene nove ponudbe in bo potem jasno ali bo ponudba ZPS res najboljša.

Časovni okvir kako do cenejšega ponudnika električne energije

Zveza potrošnikov Slovenije bo začela pošiljati podatke o možnostih prihranka sredi novembra. Na naši spletni strani si lahko prihranek glede na vaš trenutni paket izračunate takoj. Ko bomo dobili podatke o ceni ZPS bomo to vključili v ponudbo.
 

Časovni okvir akcije Zamenjaj in prihrani

15. oktober Akcija je potekala do tega datuma
16. oktober Tega dne je potekala licitacija dobaviteljev elektrike in določitev zmagovalca ter cene elektrike
Konec oktobra Ostali dobavitelji, ki ne bodo zmagali bodo prilagodili svojo ponudbo. Iz Elektro Celje Energija so že najavili še nižjo ceno kot bo ponudba s strani ZPS. Na Varčuj24 bomo sproti dodajali ponudbe tako, da boste imeli pregled nad ponudbami. Videli boste ali bo ponudba ZPS res najboljša.
Druga polovica novembra Tisti, ki bodo sodelovali v akciji bodo prejeli oceno prihranka in ponudbo. Na Varčuj24 boste lahko preverili, ali bo ponudba ZPS res najboljša in koliko bi privarčevali, če bi se odločili za najbolj ugodnega ponudnika.

 

Komentar Varčuj24 kaj narediti glede ponudnika elektrike

Javno smo pozvali potrošnike, da naj sodelujejo v akciji Zamenjaj in prihrani. Razlog je, da to daje signal dobaviteljem električne energije, da potrošnike zanima in so pripravljeni zamenjati dobavitelja elektrike ob dobri ponudbi. Naslednji korak je, da naj potrošniki preverijo ali je ponudba ZPS res najboljša. To lahko naredijo na več načinov. Eden izmed njih je tudi naša spletna stran. Če ste že zamenjali ponudnika, imate novejši paket in je razlika do najboljše ponudbe samo par evrov potem je na vas ali je zamenjava dobavitelja elektrike v tem trenutku smiselna. Je pa vsekakor smiselno spremljati ponudbe. Ker kot smo že omenili cene elektrike na mednarodnih borzah padajo, tako da bodo dobavitelji ponujali nove pakete z nižjimi cenami. Če pa je razlika najboljše ponudbe glede na vašo trenutno ponudbo od nekaj deset do 100 ali več evrov, pa je zaradi tega ker gre za popolnoma enak produkt, ker se vam dobavlja še naprej ista elektrika zamenjava zelo smiselna. En podpis in to je to.

Kot je pojasnil razloge za zmagovalno ponudbo direktor podjetja, ki je zmagalo v enaki akciji v Avstriji so pri ponudbi kalkulirali s pozitivno ničlo s ciljem ohraniti stranke čim dlje. To v prevodu pomeni, da se v prihodnosti želi zaslužiti, kar pa bo storjeno verjetno na način, da se verjetno znižanja cen ne bo dalo takoj ali sploh naprej potrošnikom dviga pa seveda ja. Tako počnejo tudi banke s hitrim znižanjem obrestnih mer pri depozitih in počasnim na kreditih. Tako da se vsaj enkrat ali dvakrat  na leto priporoča, da se preveri ali je trenutna ponudba res najboljša. Če ni, je en podpis dovolj za boljšo ponudbo.

O Varčuj24

Varčuj24 je spletna stran za primerjavo ponudb zavarovalnic, bank in distributerjev elektrike. Spletno stran ustvarjamo s ciljem, da pripomoremo potrošnikom k boljšim in bolj ugodnim odločitvam glede produktov kot so zavarovanja, depoziti, paketi elektrike in drugo. Želimo prikazati številke za marketingom ponudnikov. Mnoga leta so bile tile trgi popolnoma nepregledni. Vsekakor je čas, da se to spremeni. Temu poskušamo pridodati tudi mi. Ob primerjavi ponudnikov lahko letno privarčujete tudi več kot 500 evrov pri fiksnih stroških.

Ob začetku akcije Zamenjaj in prihrani se je pregled ponudb elektrike na našem primerjalniku ponudb povečal za kar 4 krat. Letno se tako na naši spletni strani opravi skupno po vseh produktih že za več kot 50.000 primerjav. Glede na strmo rast v zadnjih mesecih se bo ta številka na letni ravni še povečevala.

 

Viri: Varčuj24Zveza potrošnikov SlovenijePrizeWizeOdprto pismo Elektro Celje EnergijeAgencija za energijoDurchblicker.at, spletne strani dobaviteljev elektrike, splet

 

Možnosti