Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Konkurenca med zavarovalnicami se močno povečuje

PETEK, 3. oktober 2014

Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja se znesek pobranih premij pri premoženjskem zavarovanju še naprej zmanjšuje. Po zadnjih podatkih za prvo polletje 2014 se je znesek bruto obračunanih premij v prvem polletju znižal za 1,61%. Največji padec premij je bil zabeležen pri obveznem avtomobilskem zavarovanju. Skoraj edina ampak izjemno pozitivna novica za zavarovalnice je, da je padec pri obračunanih škodah v skoraj vseh primerih še večji kot je padec zavarovalnih premij. To ima pozitiven vpliv na dobičkonosnost zavarovalnic.

Obračunane premije pri avtomobilskem zavarovanju še naprej padajo

V prvem polletju je bilo pobranih za 129 milijonov evrov premij pri obveznem zavarovanju motornih vozil. To je na letni ravni padec za ogromnih 8,2%. Dva glavna razloga za padec premij sta nižje cene in zmanjšanje obsega zavarovalnih polic. Edina dobra novica za zavarovalnice je, da je bilo izplačanih škod za 11,6%. Tako so zavarovalnice še povečale dobičkonosnost pri obveznem avtomobilskem zavarovanju. In prav ta segment prinaša zavarovalnicam največ dobička. Pri kasko avtomobilskem zavarovanju pa so premije v prvem polletju padle za 0,5%. Škode pa kar za ogromnih 8,7%. Zavarovalnice tako tudi na tem segmentu povečujejo dobičkonosnost. Največje vprašanje glede končne dobičkonosnosti zavarovalnic je ali zavarovalnice znižujejo s padcem prihodkov tudi svoje fiksne stroške, kot so stroški dela. Če jih znižujejo potem bi lahko zavarovalnice močne povečale svojo dobičkonosnost letos.

Tudi pri zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju je prišlo do padca pobranih premij

Osnovni razlog za to je znižanje cen dodatnega zdravstvenega zavarovanja Vzajemne s 1. marcem. Znižanji cen  Triglava, zdravstvene zavarovalnice in Adriatic Slovenice s 1. junijem 2014 se bo poznalo šele v 3. četrtletju. V prvem polletju se je znesek pobranih premij znižal za 1,7%. Na drugi strani je znesek obračunanih škod znižal še za več in sicer za 3,5%. Tako so zavarovalnice spet povečale svojo dobičkonosnost.

Pri nezgodnem zavarovanju so se pobrane premije znižale za 3,2%, obračunane škode pa za 4,5%.

Rast premij pri zavarovanju požara in elementarnih nesreč

Eden izmed redkih sektorjev, kjer so zavarovalnice doživele rast premij za 2,7% so bila zavarovanja požara in elementarnih nesreč. Zaradi številnih naravnih nesreč pa je prišlo do močne rasti obračunanih škod in sicer za kar 16,2%. In v drugem delu leta se bo rast škod zaradi poplav, ki smo jih doživeli še povečala.

Klasična življenjska zavarovanja doživela rast, naložbena življenska pa velik padec premij

Pri klasičnem življenjskem zavarovanju, to je riziko življenjskem zavarovanju so se pobrane premije v prvem polletju povečale za 5%. Škode pa so padle za 3%.

Pri naložbenem življenjskem zavarovanju pa so pobrane premije padle za 18,7%. Škode pa so padle le za 0,8%.

Pri Varču24 vsekakor pozdravljamo ta trend več sklenjenih riziko življenjskih zavarovanj in manj naložbenih življenjskih zavarovanj. Največjo korist od naložbenih življenjskih zavarovanj imajo zavarovalni zastopniki in zavarovalnice. Za zavarovance je precej boljša varianta, da sklenejo riziko življenjsko zavarovanje. In da za naložbeni del poskrbijo sami preko vlaganja v vzajemne sklade ali delnice. Več o tem in drugih koristnih nasvetih - Nasveti mene finančnika svojim prijateljem glede osebnih financ.

Pri premoženjskih zavarovanjih je presenetljivo velik padec premij zabeležila Zavarovalnica Tilia

Sicer je največji padec premij zabeležila Vzajemna 4,75%, vendar je to rezultat prej omenjenega znižanja cen od 1. marca 2014. Bolj presentljiv podatek je, da je Zavarovalnica Tilia, ki sicer slovi v zavarovalniških krogih kot izjemno cenovno konkurenčna zavarovalnica zabeležila večji padec premij kot velike tri zavarovalnice; Triglav, Adriatic Slovenica in Zavarovalnica Maribor. Zelo verjetno zavarovalnici Tilia, ni uspelo nadomestiti znižanja cen z dovolj novimi strankami. Zelo so razočarali tudi podatki o pobranih premijah nemške Ergo zavarovalnice. Zavarovalnica, ki je zadnja vstopila na slovenski trg s ciljem si priboriti večji kos zavarovalniškega trga je zabeležila v prvem polletju ogromen 25,3% padec pobranih premij. Tako ima Ergo pri premoženjskem zavarovanju samo 0,31% tržni delež.

Povečanje dobičkonosnosti zavarovalnic v prvem polletju 2014

Kot je že bilo omenjeno pri posameznih segmentih je bil padec izplačanih škod v skoraj vseh primerih višji kot je bil padec premij. Ta pozitivni učinek za zavarovalnice se je pokazal tudi v polletnih rezultatih. Zavarovalnica Triglav je povečala dobiček v matični družbi za 14% na letni ravni. V Skupini Triglav pa za 23,3%. Tudi Zavarovalnica Triglav je izpostavila agresivno cenovno konkurenco in težavne tržne razmere. Zavarovalnica Tilia je v prvem polletju dosegla 2,5 milijona evrov dobička v primerjavi 1,8 milijona evrov lani.

Do konca leta bo glavno vprašanje glede višine škod pri elementarnih nesrečah. Velike poplave bodo tako še naprej povišale škodni rezultat zavarovalnic pri požaru in elementarnih nesrečah. Kako močno bo pa to udarilo po poslovnih rezultatih pa bo vidno ob objavi 9. mesečnih poslovnih rezultatov in seveda letnih.

Za zavarovalnice ima gospodarska kriza tudi pozitiven učinek saj se zavarovanci na primer manj vozijo, so bolj pazljivi... in vse to vpliva na manjše škode in s tem manjša izplačila škod s strani zavarovalnic.

 

Možnosti