Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Višina in način izplačila v primeru škodnega dogodka

PONEDELJEK, 12. marec 2012

Zavarovalnice se pri opisih kaj krijejo, kaj se upošteva, kje so izjeme in podobne med sabo precej razlikujejo. Sledi opis kaj krijejo posamezni zavarovalni primeri pri večini zavarovalnic: 

 • Zavarovalnice izplačajo zavarovalno vsoto za nezgodno smrt, če zavarovanec zaradi nezgode umre.
 • Zavarovalnice izplačajo zavarovalno vsoto za invalidnost, če zaradi nezgode pri zavarovancu nastopi popolna invalidnost. Če zaradi nezgode nastopi delna invalidnost zavarovanca, izplačajo zavarovalnice zavarovalnino v sorazmernem odstotku od zavarovalne vsote za invalidnost.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno tudi zavarovalnino za dnevno nadomestilo, jo izplačajo v primeru, če je bil zavarovanec zaradi nezgode prehodno popolno nesposoben za delo oz. opravljanje svojih rednih delovnih nalog.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno zavarovalnino za bolnišnični dan, jo izplačajo, če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje zavarovanca v bolnišnici.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno zavarovalnino za zdraviliški dan, jo izplačajo, če se je zavarovanec zaradi nezgode zdravil v zdravilišču v okviru nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno pogrebnino, izplačajo stroške pogrebnine do višine predloženih računov, vendar ne več od zavarovalne vsote.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi bolezni, jo izplačajo, če zavarovana oseba umre zaradi posledic bolezni. Sama definicija, kaj vse se upošteva v smrt zaradi bolezni se precej razlikuje od zavarovalnice do zavarovalnice.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno zavarovalno vsoto za stroške nastanitve spremljevalca otroka, to izplačajo, če je bil skupaj z otrokom v času zdravljenja v bolnišnici ali rehabilitacijskem zavodu zaradi nezgode nastanjen njegov spremljevalec.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključene stroške zdravljenja zaradi nezgode, jih povrnejo, če je zavarovanec zaradi nezgode potreboval zdravniško pomoč in če je imel zaradi tega stroške z zdravljenjem, ki ne gre v breme zdravstvenega zavarovanja.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno zavarovalno vsoto za enkratno nadomestilo izpada dohodka zaradi bolezni ali nezgode, izplačajo zavarovalnino, če zaradi bolezni ali nezgode otroka eden od staršev ali skrbnik po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja uveljavlja pravico do nadomestila zaradi nege družinskega člana neprekinjeno več kot 30 dni.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno nadomestilo za bolečine, izplačajo zavarovalnino pri popolnem zlomu kosti.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključeno nadomestilo za operacijo, izplačajo dogovorjeni odstotek zavarovalne vsote glede na vrsto operacije, ki je posledica nezgode.
 • Zavarovalnice, ki imajo v ponudbi vključene stroške kozmetičnih operacij, povrnejo tiste, ki so bile potrebne zaradi odprave prizadetosti zunanje podobe zavarovanca kot posledice nezgode.

Po tem, ko vnesete v masko podatke in dobite rezultate, vam Varčuj24 omogoča primerjavo zavarovalne ponudbe tudi po zgoraj navedenih glavnih kritjih. Zraven so priloženi Splošni pogoji poslovanja zavarovalnic, ki sodelujejo z Varčuj24 in osnovni kontakt za ostale zavarovalnice.

Možnosti