Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Nizke obrestne mere pomenijo, da bodo zavarovalnice poskušale povečati dobiček iz naslova zavarovanj

SREDA, 10. februar 2016

Nizke obrestne mere predstavljajo težave tudi za zavarovalnice. Zavarovalnice ima dva osnovna načina kako ustvarjajo dobičke. Prvi je iz naslova poslovanja in drugi je iz naslova naložb. Pri naložbah je velika večina naložb v naložbe, ki prinašajo obresti. Ob trenutni situaciji, ki je prisotna že precej časa nizke obrestne mere pomenijo tudi manjši zaslužek zavarovalnic. Zaradi tega bodo zavarovalnice poskušale povečati dobiček iz naslova poslovanja. Zavarovanci bodo morali biti še bolj pozorni in primerjati cene zavarovanj na varcuj24.si

Zavarovalne služijo denar v njihovi osnovni dejavnosti, to je zavarovalništvo

Zavarovalnice imajo tako kot vsako drugo podjetje in posameznik na eni strani prihodke in na drugi strani stroške. Pri zavarovalnicah so na eni strani prihodki iz naslova zavarovalništva in finančnih naložb in na drugi strani stroški poslovanja in stroški zavarovalnih škod. Merilo kako uspešno je posamezno podjetje v osnovni dejavnosti, to je zavarovalništvo se imenuje kombinirani količnik. In sicer kombinirani količnik je sestavljen iz prej omenjenih stroškov poslovanja iz škod in poslovnih odhodkov deljeno s prihodki iz naslova zavarovanj. Če je kombinirani količnik pod 100% to pomeni, da zavarovalnica ustvarja dobiček iz osnovne dejavnosti, zavarovalništva. 

Kako dobičkonosna je največja slovenska zavarovalnica, Triglav 

Prej omenjeni kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj se pri Triglavu v zadnjih letih znižuje in je po zadnjih podatkih za prvih devetih mesecih leta 2015 znašal 91,5%. To pomeni, da je zavarovalnica imela 91,5 enot stroškov na 100 enot prihodkov, razlika je dobiček. Primerjava z zadnjimi podatki iz EU območja kaže, da so zavarovalnice v prvem polletju 2015 imele kombinirani količnik 95%. Sicer to v odstotkih ni velika razlika vendar je potrebno računati, da ima na primer skupina Triglav prihodke v višini skoraj ena milijarde evrov, in od tega premoženjska zavarovanja skoraj 700 milijonov evrov.

Na ravni skupine Zavarovalnice Triglav je imela zavarovalnica pri premoženskih zavarovanjih v prvih devetih mesecih leta 2015 glede na enako obdobje preteklega leta 8% manj obračunanih škod (pri kasko avtomobilskih zavarovanjih 5% manj škod in 7% manj škod pri obveznih avtomobilskih zavarovanj), 1% več kosmatih obratovalnih stroškov in prihodke od zavarovalnih premij na enaki ravni. Čisti dobiček se povečal iz 76,9 milijonov evrov v prvih devetih mesecih leta 2014 na 80,8 milijon evrov v prvih devetih mesecih leta 2015.

Koliko zasluži Zavarovalnica Triglav iz finančnih naložb

Po podatkih za prvih devet mesecev leta 2015 je imela skupina Zavarovalnica Triglav tri milijarde evrov finančnih naložb od tega je bilo dve milijardi evrov v dolžniške finančne papirje s stalnim donosom (obveznice, zakladne menice,..). Skupina Zavarovalnica Triglav je v prvih devetih mesecih leta 2015 zaslužila iz naslova obresti naložb 53,6 milijona evrov v primerjavi z 55,4 milijona evrov v enakem obdobju preteklega leta. 

Na Triglavu pravijo, da bodo morali zaradi padca dobička na naložbenem delu povečati dobiček na zavarovalnem delu

V komentarju Triglava na spletni strani Financ so naslednje besede: Nizke obrestne mere povzročajo težave na kratki rok, zavarovalnice pa bomo sčasoma tudi imele težave, saj moramo več plusa delati iz zavarovalnega dela.To za zavarovance pomeni, da bodo morali biti še bolj pozorni koliko plačujejo za avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje za tujino, nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje in druga zavarovanja. Primerjava cen koliko se plačuje za zavarovanje in koliko bi se lahko plačevalo bo tako v prihodnosti tako še bolj pomembna. Primerjava cen avotomobilskih zavarovanj na varcuj24.si

Viri: varcuj24.si, Evropska centralna banka (ECB), Zavarovalnica Triglav

Možnosti