Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Obrestne mere na depozite v Avstriji

TOREK, 26. avgust 2014

Obrestne mere depozitov na bankah so vedno nižje. Ker živimo v časih precejšnje negotovosti pa ni v ospredju samo koliko se lahko zasluži z depoziti ampak tudi kako varna je ta naložba. Ker se določen del Slovencev odloča za depozite v tujini, predvsem v Avstriji, ki se dojema kot bolj varna naložba kot depozit v Sloveniji smo se odločili, da pogledamo kako do najboljših obrestnih mer na depozite v Avstriji.

Varnost depozitov v Avstriji

Depoziti v državah Evropske unije so v osnovi varni do 100.000 evrov pri vsaki banki. Za to jamči država, kjer je sedež banke. Pri tem je potrebno vedeti ali ima tuja banka v določeni državi svoj sedež ali je samo podružnica. V Sloveniji na primer Hypo Alpe Adria, Sparkasse... imajo svoj sedež in za varnost depozita tako jamči država Slovenija. Evropski parlament je sprejel odločbo o tem, da naj bi v območju evro območja (ostale države Evropske unije bi se lahko priključile) vse države jamčile za varnost depozitov v določeni državi članici. Vendar, da bi prišlo do končne potrditve je potrebno, da se s tem strinjajo vse države. Predvsem Nemčija naj ne bi želela, da bi se to tudi uvedlo. Dokler to ne bo v praksi začelo veljati tako dolgo je še vedno pravilo, da je zajamčen znesek depozita pri bankah, ki imajo sedež v Evropski uniji 100.000 evrov. Katera država jamči za ta znesek pa je odvidno od tega kje je sedež banke. Pri primerjavi obrestnih mer na depozite pri slovenskih bankah na Varčuj24 je to predstavljeno pri rezultatih.

Kako ugotoviti kje je najbolj ugodno skleniti depozit v Avstriji

Avstrija je seveda precej večja država od Slovenije. Posledično je tudi precej več ponudbe in raznolikosti. Obenem, so tudi glede določenih produktov kot je spletno sklepanje depozitov pred nami. Podobna spletna stran za primerjavo obrestnih mer na depozite po bankah kot je Varčuj24 v Sloveniji je v Avstriji spletna stran Durchblicker.

Princip delovanja je enako kot na Varčuj24. Anonimno in bez obveznosti vnesete na primer znesek depozita, ki ga želite vezati, pogoje in pri rezultatih dobite predstavljene obrestne mere, ki jih ponujajo banke. V Avstriji je precej razvito spletno bančništvo in obstajajo ponudniki, ki ponujajo samo spletno poslovanje. Če želite, da se prikažejo samo banke, ki ponujajo možnost poslovalnic morate to odkljukati. Obrestne mere glede na ponudbe v Sloveniji so nekoliko nižje. Na primer pri depozitu vezanem za 12 mesecev je to okrog 0,3 odstotne točke nižje (na primer 1,8% v Sloveniji in 1,5% v Avstriji).

Kako je z obdavčenjem obresti depozita v avstrijski banki

Slovenska zakonadaja določa, da ni dvojne obdavčitve. Pod črto to pomeni, da se na koncu plača takšen davek kot se plača v Sloveniji. Če je v Avstriji plačano premalo glede na našo zakonadajo se plača razlika v Sloveniji. Pri sklenitvi depozita pri dočeni banki v Avstriji se je smiselno pozanimati o načinu prijave obresti z njihove strani in kakšne so možnosti.

Izrezek iz brošure za mednarodno obdavčitev Davčna uprave Republike Slovenije:

Pri dohodkih iz naslova dividend, obresti ter licenčnin in avtorskih honorarjev je pravica do obdavčitve praviloma dana tako državi vira (tuja država) kot državi rezidentstva – Sloveniji, vendar je s posamezno mednarodno pogodbo določena stopnja davka, po kateri se lahko ti dohodki obdavčijo v državi vira. Pri odmeri dohodnine od teh dohodkov v Sloveniji, se rezidentom prizna odbitek tujega davka po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi, pod pogojem, da je znesek davka najmanj enak znesku davka, ki bi ga bilo treba plačati po določbah Zakona o dohodnini.

Davčna uprave je namenila javni poziv vsem fizičnim osebam, ki imajo oprti bančni račun pri banki ali hranilnici zunaj Slovenije. V priloženem linku so tudi - pogosta vprašanja in odgovori

Nekaj glavnih točk glede plačevanja davka na obresti v Sloveniji

Kdaj je potrebno prijaviti obresti na depozite

Prijava je potrebna, če je skupni znesek obresti depozitov v davčnem letu 2013 v bankah in hranilnicah v Sloveniji in drugih članicah EU presegel 1.000 EUR. Do konca meseca januarja 2014 so banke pošiljale informacije o obrestih na depozite leta 2013. Prijavo za obresti na depozite je potrebno oddati do 28. februarja za prejšnje leto.

Kako in kam se odda prijava

Obrazec Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU se odda na Davčno upravo Republike Slovenije.

Kakšen davek je potrebno plačati

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da so obresti nad zneskom 1.000 EUR obdavčene s 25% davčno stopnjo.

 

Obrestne mere na depozite v Slovenije v primerjavi z Avstrijo

Obrestne mere na depozite v Sloveniji so glede na obrestne mere v Avstriji nekoliko višje. Razlog je seveda enostaven. Ekonomsko in večje državno tveganje v Sloveniji. Zaradi tega si banke sposojajo denar dražje ampak tudi zaračunavajo precej več za kredite. Posledično lahko plačajo tudi več za depozite. Obrestne mere depozitov v Sloveniji je mogoče primerjati na Varčuj24.

Viri: Varčuj24, Durchblicker.at, Davčna uprava Republike Slovenije

 

Možnosti