Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Potrošniki se vse pogosteje znajdejo v dolgovih

NEDELJA, 1. marec 2015

Gospodarska kriza, nezaposlenost, poslovni neuspeh, znižanje plače, ločitev, bolezen in drugo so najpogostejši razlogi za dolgove. Ljudje imajo različne življenjske zgodbe zakaj se znajdejo v dolgovih. Vsem je enako, da je zelo težko ponovno priti na zeleno vejo. Ponekod so zneski dolga zelo majhni, ampak vsak dolg je lahko, če ni prihodkov velik dolg. V letu 2014 je število osebnih stečajev poraslo za 350% glede na leto 2013. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj nasvetov in komentarjev kako postopajo bankezavarovalniceponudniki elektrike in telekomunikacijska podjetja pri dolgovih do njih. In podali tudi nekaj nasvetov kako privarčevati.

 

Podjetja se poslužejo različnih načinov v primeru neplačila. Pri korak je vsekakor opomin. Po opominu ali opominih sledi telefonski klic. Podjetja se zavedajo, da predstavlja dolg breme za potrošnike. In klic potrošnika opomni, je negativna izkušnja, ki je ne želi ponoviti v primeru, da ima dovolj sredstev, da poravna dolg. Podjetja tudi vedo, da je še vedno gospodarska kriza in kontakt s stranko pomeni, da bo stranka verjetnej prej poravnala dolg do njih, da se reši bremena kontakta z njimi. Določena podjetja predajo svoje terjatve raznim podjetjem, ki se ukvarjajo z izterjavami. V primeru, da nič ne zaleže sledi predlog sodne izvršbe. Izvršba nosi tudi strošek, s strani podjetja in strani banke (različno po bankah, od 25 evro naprej). In izvršba ostane tako dolgo na bančnem računu dokler dolg ni poravnan. 

Dolgovi do bank

Prvi in največji vzrok za dolgove povezanimi z bankami so seveda neplačani obroki kreditai. Tako kot vsak preostali dogodek se tudi to, da se ostane brez denarja lahko zgodi vsakomur. In tedaj nastopijo težave. V primeru posojila banka seveda zahteva denar, ki ga je posodila. In v primeru neplačila grozi z zamudnimi obrestmi, vpisov neplačila v Sisbon, izvršbo, rubežom hiše,.. Najpomembnejša stvar je komunikacija z banko preden se zamuja s plačili. Potrebno je pojasniti situacijo do katere je prišlo in kako jo planirate rešiti. Banka nima interesa, da bi bila lastnica hiše. in postopki glede rubeža so dolgotrajni in dragi. Če se banki predstavi rešitev kako se bo banka poplačala bo večina bank odreagirala korektno. Možnost je na primer moratorij kredita, kjer se nekaj časa plačuje samo obresti. In potrebno se je zavedati, da dokler traja komunikacija z banko je to še dobro. Ko vas banka več ne kontaktira to pomeni, da se je odločila za drugo možnost. Kot je na primer izvršba.

Kaj je Sisbon?

Sisbon je informacijska baza znotraj katere si banke izmenjujejo podatke o boniteti kreditojemalcev.  Znotraj baze se zbirajo informacije o zadolženosti posameznikov in pravočanosti plačevanja obrokov kredita. V primeru slabe bonitete se potem lahko v prihodnosti več ne dobi kredita. Podatki se hranijo 4 leta od prenehanja obveznosti plačila. Vsakdo lahko preveri te informacije o sebi na spletnih straneh Sisbona.

Ena izmed najdražjih bančnih storitev je negativno stanje na transakcijskem računu, to je limit. Strošek za limit je ogromen, saj je enak strošku zamudnih obresti. Pri naši največji banki je strošek dovoljenega negativnega stanja, tako 7,95%.  Pri osnovnem limit ni dodatnih stroškov, odobritev in vodenje izrednega limita, ki je vezan na plačilno sposobnost pa se še dodatno zaračuna. Razumljivo je, da del potrošnikov, ki nima dovolj sredstev uporablja tako drago storitev. In nima možnosti, da bi najeli raje kredit, ki je cenejši. Tisti potrošniki, ki so plačilno sposobni in bi bili lahko dobili krediti pa vseeno uporabljajo limit pa se naj raje odločijo za kredit.

Več o dolgovih do banke pišemo v članku - Kaj storiti, ko imamo dolg do banke.

Dolgovi do zavarovalnic

Tukaj je najpogostejši razlog za dolg neplačilo zavarovalne premije. Zavarovalnice terjajo večinoma nižje zneske kot banke zaradi tega so precej bolj, to pomeni precej prej pripravljene na izvršbo kot banke. Izvršba se prvo opravi na denarna sredstva na računu. V primeru, da ni dovolj sredstev lahko sledi tudi prodaja premičnega premoženja. Ker zavarovalnice ponavadi terjajo nižje zneske se le ti pokrijejo že s prodajo elektronskih naprav in opreme. Dolžnik ima posledično še stroške rubeža. 

Kdaj zavarovalnica prekine zavarovanje je odvisno od zavarovalnice. Pri avtomobilskem zavarovanju se to ponavadi sproži zelo hitro saj lahko zavarovalnica v primeru neplačila enostransko prekine pogodbo. Pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju pa se neplačevanje premije tolerira tudi več mesecev. Tako imajo nekatere ljudje, ki so končali v osebnem stečaju tudi več sto evrov dolga za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dolgovi do distributerjev elektrike

Distributerji elektrike so zelo hitri pri odklopu elektrike v primeru neplačila. V primeru, da se ne poravna en račun, sledi pri drugem računu še opomin. V primeru, da ni plačila pa pride do obvestila, da v primeru, da se v petnajstih dneh ne plača sledi odpoved pogodbe in izklop iz omrežja. V primeru, da je odjemalec sklenil tudi določen paket z vezavo bodo distributerji v določenih primerih zahtevali še pogodbena kazen zaradi neodjema električne energije. In po izklopitvi sledi seveda izvršba na računu za vse kar ste dolžni elektro podjetju, kar bo vključevalo tudi strošek odklopa. Tudi, če plačate tik pred izvršbo boste plačali dodatno še zamudne obresti in stroške odklopa in priklopa.

Dolgovi do telekomunikacijskih podjetij

Telekomunikacijska podjetja spadajo nekje v sredino po hitrosti glede ukrepov zaradi neplačil. Večina telekomunikacijskih podjetij postopa tako, da v primeru, da ni plačila računa sledi na drugem računu opomin. V primeru, da ni plačila sledi nov opomin, klic in potem šele začasna izklopitev. Tako lahko preteče tudi do dva, tri mesece. V primeru, da tudi po začasni izklopitvi še vedno ni plačila pa sledi trajna izključitev in postopek izvršbe. 

 

Možnosti