Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Premijski razredi pri avtomobilskem zavarovanju

NEDELJA, 17. november 2013

Dlje kot zavarujemo avtomobil v bolj ugoden premijski razred pademo.  Če pademo v višji premijski razred dobimo tako vsako leto dodatni bonus v višini 5 odstotnih točk. Rezultat je tako bolj poceni avtomobilsko zavarovanje.

Avtomobilsko zavarovanje - Varčuj24

8 od 10 zavarovancev je lahko privarčevalo

132 evrov je povprečno privarčevan znesek

Premijski razredi

V spodnji tabeli so predstavljeni premijski razredi in koliko odstotkov izhodišče zavarovalne premije plačamo v določenem premijskem razredu .

Premijski razred   Bonus in malus na izhodiščno premijo
1 -50%
2 -50%
3 -50%
4 -50%
5 -45%
6 -40%
7 -35%
8 -30%
9 -25%
10 -20%
11 -15%
12 -10%
13 -5%
14 IZHODIŠČNA PREMIJA
15 +10%
16 +20%
17 +35%
18 +50%
19 +70%
20 +100%

 

Obstaja 20. premijskih razredov. Pričnemo v 14. premijskem razredu, ki predstavlja 100% izhodiščne zavarovalne premije ali drugače povedano 0% bonus. In potem vsako leto brez škode napredujemo za en premijski razred, to je 5 odstotnih točk. V primeru škode pa izgubimo tri premijske razrede. Pri škodi pademo tako precej hitreje in 20. premijski razred predstavlja tako celo 100%  pribitek na izhodiščno premijo.

Prvi premijski razred je najvišji premijskih razred. Vendar že v četrtem premijskem razredu dobimo najvišji, to je 50% bonus. Razlog za prvi premijski razred, ki ima enak bonus kot četrti je v tem, da v primeru, da zaradi škode pademo tri razrede nižje pademo v četrti razred, ki še vedno ima 50% bonus.

Posebnosti pri premijskih razredih

Zavarovalnica Tilia omogoča,  da se pri zavarovanju  avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) za vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode razvrstimo za dva premijska razreda nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus), če smo v letu brez prijavljene škode razvrščeni v 12. ali nižji premijski razred.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica ponuja izkušenim voznikom, ki prejšnje zavarovalno leto niso imeli škodnega dogodka dodaten premijski razred. Pri zavarovanju  avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) tako voznik, ki je bil leto poprej imel maksimalni 50% ima v novem zavarovalnem letu 55% bonus.

Zavarovalnica Grawe ponuja pri 4. premijskem razredu 50% bonus. Pri 3. premijskem razredu 52,5%, pri 2. premijskem razredu 55% in pri 1. premijskem razredu 57,50% bonusa. Ima pa tudi 0. premijski razred kjer ponuja 60% bonusa.

Preskoki premijskih razredov in višji bonusi pri določenih zavarovalnicah so pomembni. Vendar vsi ti izračuni temeljijo na izhodiščni premiji avtomobilskega zavarovanja. In tako zavarovalnice, ki imajo nizko izhodiščno premijo lahko ponujajo bolj ugodno avtomobilsko zavarovanje kot druge zavarovalnice z višjimi bonusi.

Spletne blagovne znamke zavarovalnic, WIZ zavarovalnice Adriatic Slovenica, G24 zavarovalnice Generali in hi3 zavarovalnice Maribor pa pri izračunu sploh ne upoštevajo premijskega razreda. To v praksi pomeni, da na višino zavarovalne premije premijski razred ne vpliva. Zavarovalna premija je tako že zaradi tega izhodišča zelo ugodna za tiste z višjimi premijskimi razredi. Glede na to, da gre za spletne blagovne znamke zavarovalnic, ki so cenovno zelo konkurenčne pa so zavarovalne premije tudi zelo ugodne za tiste z nižjimi premijskimi razredi.

Odkup prve škode

V primeru povzočene prometne nesreče se stroški le te krijejo iz zavarovalne police. V tem primeru pademo 3 premijske razrede nižje.To v praksi pomeni, da bo na primer naš bonus to je popust pri naslednjem sklepanju zavarovanja namesto 50% pri 35%. Tako bomo plačali 65% izhodiščne zavarovalne premije namesto 50%. Vsako leto pridobimo en premijski razred to je 5% bonusa. Torej bomo v primeru povzročene prometne nesreče rabili tri leta, da pridemo spet nazaj na stari bonus.

Z odkupom prve škode se lahko zavarujemo, da ne pademo tri premijske razrede višje. Če se odločimo za odkup prve škode obdržimo isti bonus ob eni povzročeni prometni nesreči v času trajanja zavarovanja. Šele druga povzročena prometna nesreča se šteje kot prva in pomeni izgubo bonusa za tri premijske razrede.

Strošek odkupa prve škode je vezan na to v katerem premijskem razredu se nahajamo.

Primerjava cen obveznega avtomobilskega zavarovanja Varčuj24

 

Možnosti