Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Primerjava gibanja števila strank bank in letnih stroškov bank

ČETRTEK, 25. september 2014

Podatki o številu bančnih računov in primerjava stroškov bančnih računov po bankah

Pri podatkih o številu strank se naše domače banke obnašajo, kot da bi to bila največja skrivnost. Razlog je seveda enostaven. Če ni podatka, ni mogoče preveriti kako uspešna je banka. V poslovnih poročilih tako ni mogoče zaslediti teh podatkov. Odgovori na vprašanja pa so v stilu: "število strank je stabilno". V prevodu to pomeni, da našim največjim bankam število strank počasi ampak stabilno pada.

Tuje banke so tukaj precej bolj odprte. Kar je normalno. Saj lastniki rabijo podatke, da se lahko oceni trend poslovanja, uspešnost vodstva banke in drugo. Raiffeisen Bank še naprej beleži padec števila strank. Banka Sparkasse predstavlja tako majhen del skupine Erste Bank, da v polletnem poročilu 2014 spada Slovenija pod ostale države. Posledično ni mogoče ugotoviti uspešnosti.

Velik uspeh pri povečanju števila transakcijskih računov pa dosega Delavska hranilnica. Od konca leta 2007 do septembra 2014 je povečala število transakcijskih računov prebivalstva s slabih sedem tisoč na 35 tisoč, poslovnih računov pa z manj kot tisoč na skoraj 17 tisoč. Osnovni razlog za to rast števila bančnih računov pri Delavski hranilnici je cenovna konkurenčnost. To potrjuje tudi primerjava stroškov bančnih računov na Varčuj24.

Podatki za prvo polletje 2014 glede na prvo polletje 2013

NLB 854.678  
Raiffeisen Bank 64.306 -2,6%
NKBM ocenjenih 370.000  

 

Podatki o gibanju zneska depozitov in vlog na vpogled in primerjava gibanja glede na obrestne mere, ki jih ponujajo banke

Pri depozitih je zanimiv podatek, da so vloge na vpogled pri naši največji banki NLB večje kot je znesek depozitov (51%). Računsko to ni preveč smiselno saj so obrestne mere na vloge na vpogled pri večini samo še simbolične - tudi 0,01% letno.  Pri NKBM je to razmerje pri 45%.

Podatki za prvo polletje 2014 glede na prvo polletje 2013 (v mio. EUR)

NLB 6,202 +7,9%
Raiffeisen Bank 444 +10%
NKBM 3,176 +3,3%

 

Je pa zanimivo, da NLB ponuja precej nizke obrestne mere glede na konkurenco in je kljub temu povečala vrednost depozitov. Velik razlog tega leži v velikem številu odprtih bančnih računov pri NLB, in pasivnosti iskanja bolj donosnih priložnosti za depozite. V prvem polletju 2014 glede na prvo polletje 2013 so je znesek vlog na vpogled pri NLB povečal za 10%, delež depozitov pa za 6%. Tako druge banke, tudi za nekomitente ponujajo precej boljše obrestne mere. Primerjava obrestnih mer depozitov bank na Varčuj24.

 

Možnosti