Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Primerjava spremembe depozitov pri bankah in obrestnih mer, ki jih ponujajo banke

PONEDELJEK, 30. junij 2014

Obrestne mere, ki jih ponujajo banke za depozite se že nekaj časa znižujejo. Terminsko to sovpada z začetkom likvidacije Probanke in Factor banke (septmber, 2013). Ker banki nista imele močne depozitne baze sta se kratkoročno poskušali reševati, tako da sta ponujali visokime obrestne mere. Seveda se to dolgoročno ni izšlo. Potem, ko je država dokapitalizirala banke in je tako imenovana "slaba banka" prevzela del slabih kreditov so banke dobila potrebna sredstava, da jim ni več treba tekmovati za depozite. Ob tem je Evropska centralna banka znižala ključno obrestno mero na zasedanju v mesecu juniju na 0,15%. V nadaljevanju primerjamo kako so se spremili depoziti po bankah v letu 2013 in kakšne obrestne mere ponujajo banke za depozite.

Korelacija spremembe depozitov pri bankah in obrestnih mer, ki jih ponujajo banke 

 

Banka Sprememba nebančnih depozitov (2013/2012) Trenutne obrestne mere bank za depozite (12 mesecev - 6.000 EUR)
Delavska hranilnica 46,2% 1,8%
Sberbank 29,4% 1,3%
Sparkasse 25,3% 1,7%
Hranilnica Lon 9,9% 1,95%
Deželna banka Slovenije 4,8% 1,95%
UniCredit Bank 4,0% 1,65%
Hypo Alpe Adria 2,1% 1,95%
Poštna banka Slovenije 1,3% 1,8%
Gorenjska banka -7,4% 1,4%
Nova LB -9,4% 1%
SKB banka -9,6% 1,5%
Banka Koper -10,1% 1,7%
Banka Celje -10,1% 2%
Abanka -11,8% 2%
Raiffeisen Bank -13,1% 0,55%
Nova KBM -14,9% 1,85%
BKS Bank - 1,57%

Obrestne mere bank na dan 1.7.2014

V tabeli je predstavljena sprememba nebančnih depozitov, se pravi vseh depozitov, razen tistih, ki jih imajo druge banke pri določeni banki. Med nebančne depozite se uvrščajo depoziti gospodinjstev, podjetij, občin,...

Glede na razmerje med spremembo depozitov po bankah in obrestnimi merami, ki jih ponujajo banke je mogoče ugotoviti, da se ljudje večinoma odločajo, kar pravilno. Ne nalagajo denar v njihovo domačo banko avtomatično, in ne glede na to kakšne obrestne mere jim ponuja.

Večje odstopanje na negativni strani je pri Abanki in Banki Celje, ki ponujata odlične obrestne mere. Tukaj igra verjetno večjo vlogo strah povezan s stabilnostjo obeh bank kot pa sama obrestna mera. Abanka bo še letos dobila državno pomoč in bo prenesela del slabih posojil na DUTB, to je "slabo banko". Visoke obrestne mere, ki jih ponujata banki so verjetno precej povezane, da banki še vedno nista dobila državnega denarja. Prav tako naj bi se že letos začel postopek združitve Abanke z Banko Celje, ki bo prav tako dobila državno pomoč.

Pri depozitih, ki jih je pridobila prav tako negativno izstopa po tem razmerju Sberbank. Glede na obrestne mere, ki jih ponuja je pridobila velik znesek depozitov. Sberbank je precej agresivna pri pridobivanju tržnega deleža. Verjetno je en del novih komitentov se potem tudi odločil za vezavo denarnih sredstev.

Predstavljene obrestne mere odražajo trenutno stanje. In kot je že bilo omenjeno se obrestne mere stalno znižujejo. Najbolj sta obrestne mere na depozite znižale Raiffeisen Bank in Nova Ljubljanska banka. Ti banki ponujata sedaj tudi daleč najnižje obrestne mere na depozite.

Viri: Varčuj24, Finance

 

Možnosti