Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Privarčujte več: Zamenjajte banko

ČETRTEK, 18. avgust 2016

Evropska centralna banka je znižala ključno obrestno mero na skoraj nič. Posledično so obrestne mere, ki jih dobijo varčevalci za svoj denar na banki pri skoraj nič. Tako lahko bančni komitent več privarčuje, če zamenja banko kot, če ima depozit. Razen seveda pri večjih zneskih. Na varcuj24.si je mogoče opraviti primerjavo bank po letnih stroških.

Depoziti in denar na bančnem računu pri bankah

Varčevalci v bankah so imeli v bankah naloženega konec leta 2008, 13,4 milijarde evrov. V letu 2016 ta znesek presega že 16 milijard evrov. Na splošno se povečujejo vloge na vpogled, to je denar na bančnem računu, ki ni vezan v obliki depozita. Celotni nebančni sektor tako že ima 60% denarja na bankah v obliki vlog na vpogled to je denarja na bančnem računu, ki ni vezan in je vedno na voljo. Zaradi šibke gospodarske rasti, velike zadolženosti vodijo centralne banke politiko izjemno poceni denarja. Veliki varčevalci, kot so podjetja in finančni skladi že morajo plačevati obresti za denar, ki ga hočejo naložiti v banki. Posledično je na voljo precej denarja, ki pa se za gospodinjstva še obrestuje, vendar minimalno. Zaradi tega vse več gospodinjstev pušča denar, kar na bančnem računu. Gospodinjstva trenutno dobijo obrestno mero pod 0,5% na letni ravni.

Zamenjava bančnega računa vam omogoča 100 evrov letnega prihranka

Glede na nizke obrestne mere, ki jih banke ponujajo za depozite in skoraj ničelne obrestne mere, ki jih banke ponujajo za denar na bančnem računu je zamenjava bančnega računa še ena možnost za prihranek. Glede na obrestne mere, ki jih ponujajo banke za depozite lahko z zamenjavo bančnega računa privarčujete več kot, če bi vezali 20 tisoč evrov depozita. 

Banke dražijo bančne storitve, da bi s tem povečale svoje prihodke, saj so obrestne mere vedno nižje in tako zaslužijo manj pri kreditih. Obenem se bančni komitenti še naprej razdolžujejo, kar pomeni manj absolutnega zneska kreditov in posledično manjši obseg kreditov na katerih lahko banke služijo. Komentar Banke Slovenije:

Ob negativni rasti neto obrestnih prihodkov, so banke s pozitivno rastjo neobrestnih prihodkov uspele ohraniti primerljiv obseg bruto dohodka kot lani v enakem obdobju.

Zamenjava banke je zelo enostavna

V izbrani banki odprete transakcijski račun.

Izpolnite dokumentacijo za zamenjavo banke, s katero pooblastite novo banko za zaprtje transkacijskega računa pri prejšnji banki.

Prejšnja banka skladno z vašo zahtevo vam ali ali novi banki posreduje podatke o trajnih nalogih in direktnih obremenitvah, ki so bili odprti na vašem računu in le te ukine.

Nova banka v skladu z vašim dogovorom odpre trajne naloge in direktne obremenitve na novem računu.

Vašemu delodajalcu nova banka posreduje številko vašega novega osebnega računa, upnike pa o odprtju trajnih nalogov in direktnih obremenitvah pri novi banki.

Pri prejšnji banki uredite ostale obveznosti, da se lahko sredstva z vašega računa prenesejo na račun pri novi banki.

Možnosti