Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

 

Zavarovanje tujina | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Opis kritij

Zavarovalnice se pri obsegu kritja in drugih podrobnosti med seboj precej razlikujejo. Zavarovalni primeri najbolj pogosto krijejo naslednje stroške: Zavarovanje nujnih zdravstvenih storitev z medicinsko asistenco krije stroške storitev nujne medicinske pomoči, nujnega ambulantnega in stacionarnega zdravljenja, nujnega zdravniškega prevoza,...

Preberi nasvet >>

Zavarovanje tujina | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Višina zavarovanja

Pri večini zavarovalnic zavarovalna vsota v izbrani višini predstavlja najvišje možno plačilo zavarovalnine za vse zavarovalne primere, ki so se zgodili v času zavarovanja, in ne za posamezni zavarovalni primer. Pri večini zavarovalnic v primeru družinskega zavarovanja velja zavarovalna vsota za posameznega...

Preberi nasvet >>

Zavarovanje tujina | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Starost zavarovanca

V večini primerov se lahko zavarujejo osebe do dopolnjenega 65. ali 70. leta starosti, starejši pa z doplačilom. Nekatere zavarovalnice dajejo na osnovne premije popuste za zavarovanje otrok, družin ali skupin. Na Varčuj24 so vse te možnosti in razlike pri izračunu premije že upoštevane.  ...

Preberi nasvet >>

Zavarovanje tujina | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Razlike med ponudbami

Ponudbe se med sabo razlikujejo glede na: število oseb, ki potujejo (posameznik, družina, skupina), krajevno veljavnost zavarovanja (Evropa, razširjena Evropa, svet), trajanje zavarovanja in zavarovalnega kritja (od 1 do 365...

Preberi nasvet >>

Nezgodno zavarovanje | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Višina in način izplačila v primeru škodnega dogodka

Zavarovalnice se pri opisih kaj krijejo, kaj se upošteva, kje so izjeme in podobne med sabo precej razlikujejo. Sledi opis kaj krijejo posamezni zavarovalni primeri pri večini zavarovalnic:  Zavarovalnice izplačajo zavarovalno vsoto za nezgodno smrt, če zavarovanec zaradi nezgode...

Preberi nasvet >>