Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

 

Zavarovanje tujina | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Razlike med ponudbami

Ponudbe se med sabo razlikujejo glede na: število oseb, ki potujejo (posameznik, družina, skupina), krajevno veljavnost zavarovanja (Evropa, razširjena Evropa, svet), trajanje zavarovanja in zavarovalnega kritja (od 1 do 365...

Preberi nasvet >>

Nezgodno zavarovanje | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Višina in način izplačila v primeru škodnega dogodka

Zavarovalnice se pri opisih kaj krijejo, kaj se upošteva, kje so izjeme in podobne med sabo precej razlikujejo. Sledi opis kaj krijejo posamezni zavarovalni primeri pri večini zavarovalnic:  Zavarovalnice izplačajo zavarovalno vsoto za nezgodno smrt, če zavarovanec zaradi nezgode...

Preberi nasvet >>

Nezgodno zavarovanje | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Pojem nezgode

Nezgoda je nenaden, nepredvidljiv in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki na zavarovančevo telo deluje naglo od zunaj in povzroči njegovo smrt, popolno ali delno trajno invalidnost ali prehodno nesposobnost za delo. Nezgodo v smislu prejšnjega odstavka predstavljajo zlasti: ...

Preberi nasvet >>

Nezgodno zavarovanje | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Kaj krije nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje oseb najbolj pogosto krije: smrt zaradi nezgode in trajno izgubo splošne delovne sposobnosti, tj. trajno invalidnost. Zraven tega pa odvisno od posamezne zavarovalnice lahko krije tudi naslednje primere: prehodno nesposobnost za redno delo (dnevno nadomestilo), nastanitev in...

Preberi nasvet >>

PETEK, 24. februar 2012

Riziko življenjsko zavarovanje

Ta zavarovanja ne vsebujejo komponente varčevanja tako kot pri drugih življenjskih zavarovanjih. To je samo zavarovanje, pri kateri zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe. Zakaj ga potrebujemo? Ko razmišljamo o tej vrsti zavarovanja, imamo predvsem v mislih naše najdražje. Prvenstveno je...

Preberi nasvet >>