Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

 

Nezgodno zavarovanje | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Pojem nezgode

Nezgoda je nenaden, nepredvidljiv in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki na zavarovančevo telo deluje naglo od zunaj in povzroči njegovo smrt, popolno ali delno trajno invalidnost ali prehodno nesposobnost za delo. Nezgodo v smislu prejšnjega odstavka predstavljajo zlasti: ...

Preberi nasvet >>

Nezgodno zavarovanje | PONEDELJEK, 12. marec 2012

Kaj krije nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje oseb najbolj pogosto krije: smrt zaradi nezgode in trajno izgubo splošne delovne sposobnosti, tj. trajno invalidnost. Zraven tega pa odvisno od posamezne zavarovalnice lahko krije tudi naslednje primere: prehodno nesposobnost za redno delo (dnevno nadomestilo), nastanitev in...

Preberi nasvet >>

PETEK, 24. februar 2012

Riziko življenjsko zavarovanje

Ta zavarovanja ne vsebujejo komponente varčevanja tako kot pri drugih življenjskih zavarovanjih. To je samo zavarovanje, pri kateri zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe. Zakaj ga potrebujemo? Ko razmišljamo o tej vrsti zavarovanja, imamo predvsem v mislih naše najdražje. Prvenstveno je...

Preberi nasvet >>

PETEK, 24. februar 2012

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Za življenjsko naložbeno zavarovanje je značilno, da združuje življenjsko zavarovanje in varčevanje v domačih in tujih investicijskih skladih. Pri zavarovanju z naložbenim tveganjem ob sklenitvi zavarovanja, zavarovalec zavarovalnici predpiše, kam naj njegova sredstva vlaga, kar pomeni, da zavarovalec prevzame naložbeno tveganje. Takšna zavarovanja skoraj brez izjeme...

Preberi nasvet >>

Varčuj24 | NEDELJA, 27. november 2011

Princip delovanja Varčuj24

Uporabnik anonimno in popolnoma brezplačno vnese potrebne podatke v označena in pojasnjena polja. Po vnešenih podatkih v roku nekaj sekund uporabnik pridobi rezultate, to je ponudbe različnih zavarovalnic. Potem ima več možnosti, in sicer zavreči, shraniti ali se odločiti za določeno ponudbo. V primeru, da se uporabnik odloči za določeno ponudbo, sledi vnos potrebnih...

Preberi nasvet >>