Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Slabe novice za varčevalce

SREDA, 8. februar 2017

Obrestne mere na depozite so zelo nizke. Ob tem je še večja težava, da imamo na letni ravni spet inflacijo. Pri tem še nekaj časa ni za pričakovati, da bi Evropska centralna banka dvignila obrestno mero. EURIBOR pa je v zadnjem času še vedno na rekordno nizki ravni. Primerjava depoziov bank na varcuj24.si

Obrestne mere na depozite

Obrestne mere na depozite so močno padale v zadnjih letih. V zadnjem času so bolj stabilne. Najvišje obrestne mere so okrog 0,5% na letni ravni. Glede na izjave ECB in gospodarske podatke še nekaj časa ni za pričakovati, da bi ECB zvišala ključno obrestno mero. To pomeni, da še nekaj časa ni za pričakovati višjih obrestnih mer na depozite. To je predvsem težava, ker bodo potrošniki izgubljali na kupni moči. Realna donosnost na depozite bo tako negativna, ker je prišlo do spremembe cen iz deflacije v inflacijo. V preteklosti so obrestne mere na depozite res nizke ampak je bila prisotna deflacija, kar pomeni, da so realno potrošniki imeli pozitiven donos na svojo naložbo v depozit.

Inflacija

V mesecu januarju je inflacija v Sloveniji na letni ravni znašala 1,3%. Še v mesecu maju, 2016 je bila na letni ravni v Sloveniji deflacija s padcem cen na letni ravni za 0,4%. Tako je bilo varčevanje kljub nizkim obrestnim meram donosno saj so varčevalci dobili nizke obrestne mere na depozit obenem pa so še padle cene. Tako so varčevalci pridobili na kupni moči. Sedaj se obrača inflacija, obrestne mere so pa še naprej nizke. Tako varčevalci izgubljajo na kupni moči. V Nemčiji je inflacija na letni ravni pri 1,9%, v Avstriji pri 1,4%. Cilj ECB je pri 2% inflaciji na letni ravni.

Ključna obrestna mera s strani ECB

Glede na komentarje s strani ECB ni za pričakovati, da bi ECB zvišala ključno obrestno mero kljub višji inflaciji. Glavni razlog je različno gospodarsko stanje in različne stopnje inflacije v državah v evro območju. Višje obrestne mere bi zelo negativno vplivale na države, ki imajo še velike gospodarske težave in zaradi tega nizke stopnje gospodarske rasti in nizke stopne inflacije kot so Grčija (+0,3% inflacija na letni ravni), Italija (+0,5% inflacija na letni ravni) in druge. Posledično še ni za pričakovati ključne obrestne mere s strani ECB v letu 2017. Tako bo najverjetneje ključna obrestna mera tudi v letu 2017 pri 0%.

Euribor

Euribor je medbačna obrestna mera, ki vpliva na depozite in kredite. Euribor je kot posledica monetarne politike ECB zašel v negativno območje. Tudi v zadnjem času ni prišlo do večjih sprememb pri gibanju Euribor-ja. Vendar se pričakuje, da bi v letu 2017 na račun bolj restriktivne monetarne politike s strani ECB (manj nakupov državnih obveznic,itd) prišlo do tega, da bi Euribor ponovno zašel v pozitivno območje. Tako naj bi na primer 3 mesečni Euribor v 4. četrletju 2017 bil ponovno pozitiven (iz trenutnih -0,3% na +0,1%), kar bo vplivalo na obrestne mere kreditov in depozitov.

Viri podatkov: varcuj24.si

 

Možnosti