Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Statistični podatki za avtomobilsko zavarovanje v prvem polletju 2013

ČETRTEK, 14. november 2013

Pri avto zavarovanju se zavarovalnice soočajo z nižjimi pobranimi premijami. Na drugi strani se škodni rezultat povečuje. To skupaj ima negativen vpliv na dobičkonosnost zavarovalnic. Je pa za nas stranke dobra novica, da cene avtomobilskega zavarovanja padajo. Med zavarovalnicami se je najbolje na nastalo situacijo prilagodila Zavarovalnica Tilia, ki je pobrala pri premoženjskem zavarovanju v prvem polletju 2013 glede na enako obdobje lanskega leta za 5,7% več premij.

Premije avtomobilskega zavarovanja

V prvem polletju 2013 glede na enako obdobje 2012 so zavarovalnice pobrale 8,2% odstotka manj bruto kosmatih premij pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in 5,8% manj bruto kosmatih premij pri zavarovanje avtomobilskega kaska.

Škodni rezultat

V prvem polletju 2013 glede na enako obdobje 2012 so zavarovalnice plačale 0,15% odstotka več bruto kosmatih odškodnin pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in 8,2 % več bruto kosmatih odškodnin pri zavarovanju avtomobilskega kaska.

Tako se je škodni rezultat zavarovalnic precej poslabšal. In sicer pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti na 52,9% in pri zavarovanju avtomobilskega kaska na 70%.

Stroški zavarovalnic

Stroški zavarovalnic so sestavljeni iz škodnega rezultata in stroškov njihovega poslovanja (plače…). Ob takem škodnem rezultatu, padanju premij in vedno večji konkurenci lahko pričakujemo v prihodnosti tudi več optimizacije poslovanja (zmanjšanje stroškov) pri zavarovalnicah.

Zavarovalnica Tilia osvaja tržni delež

Zavarovalnica Tilia je pobrala pri premoženjskem zavarovanju v prvem polletju 2013 za 5,7% več bruto kosmatih premij glede na enako obdobje preteklega leta. Med ostalimi zavarovalnicami, ki še tržijo avtomobilsko zavarovanje sta rast zabeležila še nova zavarovalnica na slovenskem zavarovalniškem trgu, Ergo (odstotki rasti niso primerljivi zaradi začetka poslovanja v letu 2012)  in avstrijski Grawe (+0,27%).  Največji padec bruto kosmatih premij premoženjskega zavarovanja v prvem polletju 2013 glede na enako obdobje 2012 sta zabeležila Zavarovalnica Triglav (-8,3%) in Zavarovalnica Generali (-6,4%).

 

Možnosti