Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Število prometnih nesreč se zmanjšuje

PETEK, 23. maj 2014

Statistični podatki o številu nesreč za leto 2013 in začetek leta 2014 kažejo, da se število prometnih nesreč zmanjšuje. Zaradi tega se zmanjšuje tudi vrednost izplačil škod zavarovalnic in to ima pozitiven vpliv na ceno avtomobilskega zavarovanja

Število prometnih nesreč upada

Statistični podatki kažejo, da se število prometnih nesreč zmanjšuje. Sicer ne gre za linearen trend zmanjšanja vendar je trend zmanjšanja prisoten. Razlogov za to je več; od bolj pozornih voznikov, razvoja avtomobilske tehnologije, višjih kazni za prehitro vožnjo,...

Leto Število prometnih nesreč
2008 23.296
2009 20.945
2010 21.538
2011 23.057
2012 22.037
2013 18.905

 

In trend zmanjšanja števila prometnih nesreč se nadaljuje tudi na začetku leta 2014. To je vsekakor pozitivna novica.

Vrednost izplačanih škod pri avtomobilskem zavarovanju se zaradi tega znižuje 

Slovenske zavarovalnice so pri avtomobilskem zavarovanju izplačale od leta 2010 do leta 2012 vsako leto manj škod. Leta 2013 pa je prišlo do manjše rasti izplačila škod in sicer pri obveznem avtomobilskem zavarovanju za 0,62%. Pri kasko avtomobilskem zavarovanju pa 1,74%. Manjše izplačilo škod omogoča tudi padec premij, to je ugodnejše avtomobilsko zavarovanje.

Število prometnh nesreč s smrtnim izidom se zmanjšuje

Trend znižanja prometnih nesreč s smrtnim izidom se jasno kaže. 

Leto Število prometnih nesreč s smrtnim izidom
2007 263
2008 200
2009 154
2010 127
2011 129
2012 122
2013 116

 

Trend znižanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom se nadaljuje tudi v letu 2014.

Ob tem žalosti podatek, da je Slovenija kljub znižanju števila prometnih nesreč z 61 umrlimi na cestah na 1 milijon prebivalcev še vedno nad povprečjem Evropske unije, ki je pri 52 umrlih na cestah. Vendar je tudi tukaj jasno prisoten močan trend znižanja prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Viri: Varčuj24, Slovensko zavarovalno združenje, Javna agencija RS za varnost prometa 

 

Možnosti