Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Trendi pri življenjskem zavarovanju

SOBOTA, 30. november 2013

Podatki Slovenskega zavarovalnega združenja in časopisa Dnevnik za leto 2012 kažejo, da je prišlo do velikega padca novih in številnih prekinitev že sklenjenih zavarovalnih polic naložbenega življenjskega zavarovanja. Se pa je zato povečalo število riziko življenjskih zavarovanj.

Naložbena življenjska zavarovanja

Na koncu leta 2012 je bilo sklenjenih 58.000 zavarovalnic polic naložbenega življenjskega zavarovanja. To je zelo velik padec glede na 85.000, ki jih je bilo še sklenjenih konec leta 2011. Ob množničnih prekinitvah zavarovanj je skupno sklenjenih še vedno preko 500 tisoč zavarovalnic polic naložbenega življenjskega zavarovanja. K padcu je nekaj prispevalo, da je en del naložbenih življenjskih zavarovanj dosegel dobo 10 let, ko več ni obdavčitve dobička. Večji del prekinitev je pa odraz slabega gospodarskega stanja in potrebe po gotovini.

Riziko življenjska zavarovanja

Na koncu leta 2012 je bilo na novo sklenjenih 44.700 zavarovalnic polic riziko življenjskega zavarovanja  v primerjavi z 36.400 leto poprej. Riziko življenjska zavarovanja so namenjena zavarovanju v primeru izgube življenja. Nimajo naložbenega dela. Zato se veliko uporabljajo tudi kot pogoj za kredit.

Slovenija v primerjavi z EU

Slovenija je že skoraj dohitela EU pri premiji na osebo pri premoženjskih zavarovanjih. Je pa še vedno naprej velika razlika pri življenjskih zavarovanjih. Povprečna zavarovalna premija pri življenjskih zavarovanjih na prebivalca v EU znaša 1.190 evrov, v Sloveniji pa 290 evrov. Zaradi trenutne gospodarske situacije je pričakovati, da se bo trend padanja premije življenjskega zavarovanja na osebo v prihodnjih letih nadaljeval.

Zaslužek zavarovalnic

Ob padcu števila zavarovalnic polic je seveda prišlo do večjega padca prihodkov in zaslužka zavarovalnic iz naslova življenjskih zavarovanj. Padec premije iz tega naslova je znašal 10%. Skupna zavarovalna premija pa je znašala 580 milijonov evrov.

Vir: Dnevnik, Slovensko zavarovalno združenje

 

Možnosti