Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja na Hrvaškem, v Avstriji, Srbiji, Italiji, Črni Gori in Grčiji

PETEK, 27. december 2013

Pri potovanju v tujino je pri zavarovanju za tujino prva izbira Evropska kartica. Le ta ima veliko prednost, da je zastonj. Zavarovanje za tujino s strani zavarovalnic pa je potrebno plačati. Vendar ima Evropska kartica v primerjavi z zdravstvenim zavarovanjem tujina številne slabosti. Osnovna slabost je, da velja samo za obvezno zdravstveno zavarovanje v tujini kar pomeni v praksi stroške doplačil tudi za osnovno zdravljenje. Velik del stroškov potem povrne ZZZS. Vendar obstajajo izjeme. Zaradi praznih zdravstvenih blagajn pa so v številnih državah potrebna tudi doplačila, ki se jih potem ne dobi povrnjene v Sloveniji.

Evropska kartica krije le stroške obveznega zdravstvenega zavarovanje v tujini

Tako bo potrebno v tujini doplačati vse storitve, ki spadajo v določeni državi pod dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tako kot v Sloveniji ima večina tujih držav, obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pod obvezno spada večji del zdravstvenih storitev. Vendar se to razmerje zaradi finančne krize stalno spreminja na račun tega, da se zdravstvene storitve prenašajo pod dopolnilne. In to v praksi pomeni večja doplačila tudi pri zdravljenju osnovnih bolezni v tujini, doplačila pri receptih zdravil, plačila že samo zaradi obiska zdravnika,... V določenih državah je tako kljub Evropski zdravstveni kartici potrebna soudeležba pri plačilu. In le teh stroškov doplačila potem v Sloveniji ni mogoče uveljavljati.

Evropska kartica in zdravstveno zavarovanje na Hrvaškem

Obisk zdravnika ali zobozdravnika, ki ima sklenjeno pogodbo z Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje vas bo stal ob predložitvi Evropske kartice 10 HRK oziroma skoraj evro in pol. Za vsak recept znaša doplačilo prav tako 10,00 kun oziroma skoraj evro in pol. Za vsak dan bivanja v bolnišnici znaša doplačilo 100,00 kun oziroma 13 evrov. Najvišji znesek enega sprejema lahko znaša 2.000,00 kun oziroma 260 evrov.

Evropska kartica in zdravstveno zavarovanje v Avstriji

Potrebna zdravila je z zdravniškim receptom mogoče dobiti v vsaki lekarni, pri čemer je treba plačati pristojbino za recept, ki trenutno znaša 4,70 evra. Za medicinske pripomočke je tudi predvidena lastna udeležba, ki znaša 10% stroškov, vendar najmanj 25,60 eurov oz. pri pripomočkih za slepe in slabovidne 76,80 evrov. V primeru zdravljenja v bolnišnici boste morali plačati prispevek za stroške oskrbe za dan oskrbe (dan stacionarnega bivanja v bolnišnici), ki je glede na zvezno deželo lahko različno visok (znaša med približno 8,00 in 15,70 evra). Ta znesek pa se zahteva le za največ 28 koledarskih dni na koledarsko leto. V primeru nesreče v gorah boste morali sami plačati stroške helikopterskega prevoza. Znesek je okrog tri tisoč evrov.
 
 

Evropska kartica in zdravstveno zavarovanje v Grčiji

Zaradi velike finančne krize v Grčiji je delovanje zdravstenega sistema zelo okrnjeno. Večina Grkov tako kljub urejenemu zdravstvenemu zavarovanju plačuje zdravstvenega storitve iz lastnega žepa. Za zdravila naj bi se doplačalo največ 25% zneska. Bolnišničnično zdravljenje pa naj bi bilo ob napotitvi zdravnika brezplačno. Za pregled pri zdravniku se je potrebno najaviti, kar lahko opravite preko  telefonske številke 184. Pri potovanju v Grčijo je zaradi velikih nesigurnosti in možnosti večjih stroškov bolj smiselno skleniti zdravstveno zavarovanje za tujino pri kateri izmed zavarovalnic v Sloveniji.

Evropska kartica in zdravstveno zavarovanje v Črni Gori

Ob prihodu v Črno goro se je potrebno z evropsko kartico zglasiti pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja v kraju bivanja. Pristojni nosilec na podlagi evropske kartice izda potrdilo (bolniški list), s katerim slovenska zavarovana oseba uveljavlja nujne zdravstvene storitve pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki so del javne državne zdravstvene mreže v Črni gori. V tem primeru stroškov ni potrebno plačati, razen eventualnih doplačil k stroškom zdravstvenih storitev. V primeru, da boste uveljavljali zdravstvene storitve pri izvajalcih, ki niso del javne zdravstvene mreže, morate stroške plačati sami. 
 

Evropska kartica in zdravstveno zavarovanje v Italiji

Nekatera zdravila, ki jih predpisuje splošni zdravnik ali pediater, lekarne izdajo brezplačno (ta spadajo v kategorijo "rešuje življenje"); za nekatera druga zdravila pa je potrebno plačati soudeležbo pri stroških (plačilo po posameznih regijah je različno), za določena zdravila pa boste morali plačati polno ceno. Od leta 2007 je treba plačati za urgentne bolnišnične storitve, ki so označene s posebno kodo. Znesek plačila za storitev pa vsaka regija določa samostojno. Vsi zavarovanci (vključno z italijanskimi državljani) običajno plačujejo privatne zobozdravniške preglede. Pri javnih zobozdravniških pregledih so dolge čakalne vrste in je potrebno plačati soudeležbo.
 
 

Evropska kartica in zdravstveno zavarovanje v Srbiji

Pri bolnišničnem zdravljenju je potrebno dnevno doplačati 50 RSD oziroma 0,43 evra.  Za pregled in zdravljenje s strani izbranega zdravnika in zdravnika specialista bo potrebno doplačati 50 RSD oziroma 0,43 evra. Obveznosti plačila udeležbe so oproščeni otroci do 15. leta; vsi šoloobvezni otroci in študenti do zaključenega predpisanega šolanja oziroma najkasneje do 26. leta starosti; ženske v zvezi z načrtovanjem družine kot tudi med nosečnostjo in v obdobju materinstva do 12 mesecev po porodu; osebe, starejše od 65 let; invalidne in duševno prizadete osebe; osebe, ki se zdravijo za infekcijami, ki jih je povzročil HIV, ali za drugimi nalezljivimi boleznimi. 

Povračilo denarja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

V primeru, da boste doplačevali zdravstvene storitve v tujini si shranite vso medicinsko dokumentacijo in potrdila o plačilu. Po vrnitvi v Slovenijo lahko potem pri ZZZS preverite ali ste morebiti opravičeni do povračila tega denarja.
 

Kdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne povrne stroškov zdravstvenih storitev tujini

V primeru, da boste uveljavljali zdravstvene storitve pri zasebnikih in ne v javnih ustanovah bo ZZZS povrnil le stroške v višini takih storitev v javnih ustanovah. Razliko boste morali kriti sami. In v turističnih krajih je zelo veliko zasebnih ambulant, tako da obstaje precejšnje tveganje, da boste morali velik del stroškov zdravstvenih storitev plačati sami. Izjema so tudi stroški helikopterskih prevozov. Le v Grčiji jih ni potrebno doplačati. Še posebej v primeru nezgode v gorah ali smučanju obstaja velika nevarnost,  da pride do zdravstvene nezgode, ki bi bi lahko zahtevala uporabo helikopterja. Stroški, ki bodo pri tem nastali bodo od tri tisoč evrov naprej. In le te boste morali,  v primeru da imate samo Evropko kartico v celoti plačati sami. Potem so tukaj razna doplačila po državah za storitve, ki ne spadajo v obvezno zdravstveno zavarovanje. In doplačila za obisk zdravnika, zdravila in vse drugo, kar se plača in se ne dobi povrnjeno potem v Sloveniji. Vsaka država ima svoj sistem plačil v zdravstvu. Le redko katera država ima toliko brezplačnega v zdravstvu kot Slovenija. To se najbolj zavedajo tisti, ki poskušajo dobiti povrnjene vse stroške zdravljenja v tujini na račun Evropske kartice. Stroški se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Strošek zdravstvenih storitev je v tujini večinoma višji, zato pogosto ni v celoti povrnjen.

Kaj se zgodi, če ne boste plačali stroškov v tujini

V primeru, da ne boste imele denarja ali bodo stroški previsoki in ne boste zmožni plačati je možno, da vam pošljejo račun na dom. In potem boste imeli okrog leto dni časa da te stroške poravnate. Tukaj ni splošne prakse in je precej odvisno od države in izvajalca zdravstvene storitve. Obstaja visoko tveganje ali vas bodo zdravili brez takojšnega plačila.

Cene doplačil se stalno spreminjajo

Zaradi finančne krize se pravice zavarovancev zdravstvenega zavarovanja stalno krčijo. Aktualne podatke po državah lahko najdete na splenih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Zdravsteno zavarovanje za tujino pri zavarovalnicah

Druga možnost zraven Evropske kartice je zavarovanje tujina pri zavarovalnicah. Kot je že bilo omenjeno ima številne prednosti pred Evropsko kartico, kot je kritje celotnih stroškov pri ponudnikih zasebnih zdravstvenih storitev, plačilo helikopterskih prevozov, in drugo. V primeru, da se odločite za turistično zavarovanje za tujino morate le to skleniti pred odhodom na pot. Tako da, v primeru, da greste na turistično potovanje ne pozabite še primerjati zavarovalnic glede zavarovanje tujina - Varčuj24.

 

Možnosti