Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Opis kritij

PONEDELJEK, 12. marec 2012

Zavarovalnice se pri obsegu kritja in drugih podrobnosti med seboj precej razlikujejo. Zavarovalni primeri najbolj pogosto krijejo naslednje stroške:

Zavarovanje nujnih zdravstvenih storitev z medicinsko asistenco krije stroške storitev nujne medicinske pomoči, nujnega ambulantnega in stacionarnega zdravljenja, nujnega zdravniškega prevoza, nujnih zobozdravstvenih storitev, iskanja in reševanja zavarovanca, stroške prevoza obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca domov, pomoč svojcem obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca, ipd. Ob tem se kot pogoj za nujno zdravljenje v tujini šteje nezgoda ali začetek akutne bolezni, ki ni poslabšanje ali posledica že obstoječe bolezni.

  • Nezgodno zavarovanje v tujini obsega zavarovanje za primer nezgodne smrti ali vsaj 50% trajne invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode.

  • Zavarovanje prtljage in osebnih stvari v lasti oz. posesti zavarovanca krije škodo zaradi poškodovanja, uničenja ali izgube zavarovalnih stvari kot posledice prometne nesreče, požara, eksplozije, naravnih nesreč ali tatvine oz. ropa pri dokazanem delovanju tretjih oseb.

  • Zavarovanje povrnitve stroškov za pravno pomoč v tujini krije stroške obrambe zavarovanca v pravnih postopkih proti njemu.

  • Zavarovanje odgovornosti krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), za katerega odgovarja zavarovanec in ki ima za posledico poškodovanje oseb oz. stvari.

  • Zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve krije škodo, ki jo zavarovanec utrpi zaradi predčasnega povratka s potovanja, pa tudi stroške podaljšanega bivanja, če je zavarovanec po preteku letovanja prisiljen ostati izven kraja stalnega bivališča, ker se je poškodoval ali zbolel zaradi akutne bolezni.

  • Zavarovanje stroškov odpovedi potovanja krije stroške odpovedi turističnega potovanja ali letalske karte, ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju zaradi odpovedi oz. neudeležbe na potovanju; ponavadi zaradi nenadne akutne bolezni, nezgode ali smrti zavarovane osebe ali njenega družinskega člana oz. zaradi elementarne nesreče (npr. požara).

  • Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini krije stroške obiska oz. bivanja v tujini svojcu, ki obišče zavarovanca.

  • Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic krije škodo, ki nastane zavarovancu zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno, s tatvino ali ropom odvzete plačilne ali kreditne kartice.

  • Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov krije stroške ponovne izdelave osebnih dokumentov, ki so bili zavarovancu odtujeni oz. jih je na potovanju izgubil.

Varčuj24 vam v zavihku primerjave kritij omogoča vpogled v zgoraj našteta in ostala kritja zavarovanih ponudb različnih zavarovalnic. Zraven so priloženi Splošni pogoji poslovanja zavarovalnic, ki sodelujejo z Varčuj24 in osnovni kontakt za ostale zavarovalnice.

Možnosti