Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

V leto 2015 so višje državne dajatve zvišale končno ceno elektrike za gospodinjstva

SOBOTA, 27. februar 2016

V zadnjem četrtletju leta 2015 je prišlo do padca cen elektrike s strani proizvajalcev, vendar je zaradi višjih dajatev s strani države končna cena elektrike porasla za 0,3%. Na računu za elektriko odjemalcev predstavlja tako dejansko porabljena električna energija le še okrog eno tretjino končnega računa za elektriko, vse ostalo so razne dajatve in prispevki s strani države. Odjemalci ne morejo vplivati na razne davke in prispevke, edino kar lahko naredijo je, da zamenjajo paket ali dobavitelja in s tem privarčujejo letno okrog 50 do 100 evrov.

Informativni izračun elektrike v letu 2016

Gospodinjstva so v letu 2015 spet plačala več za električno energijo zaradi višjih dajatev s strani države

Osnovni razlog zakaj so gospodinjstva imela višji račun za elektriko so višje dajatve s strani države. Od postavk računa, ki se ne plačajo samemu dobavitelju ampak državi neposredno in posredno se je cena za uporabo omrežja znižala za 2%. Na drugi strani so se dajatve za namene energetike na račun višjega prispevka za energetsko učinkovitost in zaradi višjega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) od 1. 8. 2015 povišale skupaj za 20%.

Slika prikazuje kakšen delež v končni ceni računa za elektrike pobere država (za primer letne porabe električne energije med 2.500 in 5.000 kWh)

Slika prikazuje kakšen delež odjemalci plačujejo dobavitelju elektrike in kakšen delež državi. Slika kaže, da povprečna 3 do 5 članska plačujejo okrog 35% računa dobavitelju električne energije dobavitelju elektrike za dejansko porabo eletrike, 65% zneska računa pa plača odjemalec državi posredno ali neposredno. V primeru 1 ali 2 člana gospodinjstva se delež dejanskega plačila dobavitelju elektrike zniža na okrog 20%, ostali del 80% pa pobere država neposredno ali posredno. V primeru velike porabe električne energije pa se delež, ki se plača dobavitelju poveča in delež, ki se plača državi zniža. 

 

In z začetkom leta 2016 je država še dodatno zvišala dajatve. Pri tarifni postavki obračunska moč je nova cena 0,77283 EUR (stara cena je bila 0,77089 EUR). Prav tako je prišlo do sprememb pri tarifnih postavkah omrežnine za energijo pri višji tarifi, pri manjši tarifi in enotni tarifi. Pri tarifni postavki za energetsko učinkovitost je nova cena 0,0008 EUR (stara cena je bila 0,00068). Končni strošel elektrike je tako za okrog 2 evra še višji. Predstavitev kaj pomenijo postavke na računu za elektriko - Strošek elektrike predstavlja manjši del računa za elektriko

Sama cena električne energije, ki jo zaračuna sam dobavitelj elektrike se je v zadnjem četrtletju 2015 znižala 

Cena električne energije s strani dobavitelja elektrike se je v zadnjem četrtletju leta 2015 glede na enako obdobje preteklega leta znižale za 3%. Glede na padanje cen električne energije na evropskih borzah, kjer skoraj vsak dan padajo rekordi pri rekordni nizkih cenah na varcuj24.si pričakujemo še naprej padanje cen električne energije s strani dobaviteljev. Potrošniki morajo biti pozorni in aktivni, da primerjajo koliko plačujejo trenutnemu dobavitelju v primerjavi z drugimi paketi elektrike. Tisti odjemalci električne energije, ki še vedno imajo klasične pakete, ki so jim bili dodeljeni s strani svojih dobaviteljev plačujejo od 50 do 100 evrov preveč. In pri zamenjavi dobavitelja je potreben samo en podpis, to je celoten postopek.

 

Možnosti