Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Vzajemna s 1. marcem znižuje premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 1 evro

ČETRTEK, 20. februar 2014

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna bo 1. marca znižala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 1 evro. Ostali dve zavarovalnici, ki ponujata dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Triglav zdravstvena zavarovalnica in Adriatic Slovenica nista napovedali znižanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Vzajemna znižuje premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 1 evro

S 1. marcem bodo tako zavarovanci Vzajemne plačevali namesto 28,62 EUR tako 27,62 EUR. Tisti zavarovanci, ki pa imajo 3% zakonsko omejen popust in sedaj plačujejo 27,76 EUR bodo od 1. marca naprej plačevali 26,76 EUR. Popust v višini 3% je vezan na direktno plačilo, letno plačilo ali darovanje krvi. In do njega so upravičeni novi zavarovanci oziroma tisti zavarovanci, ki so pristopili k zavarovanju, ko so se ti popusti uvedli.

V mesecu decembru je Vzajemna že znižala račun položnice za 15 evrov

Razlog za znižanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v mesecu decembru je bilo dobro poslovanje zavarovalnice v letu 2013. V prvih devetih mesecih leta 2013 je Vzajemna pobrala 8,3% več premij kot v enakem obdobju leta 2012. A obenem je bila rast škod le 5,3%. Rast premij je bila posledica dviga premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. julijem 2012.

Triglav zdravstvena zavarovalnica in Adriatic Slovenica trenutno še ne komentirata lastnih načrtov glede znižanja premije

Omenjeni zavarovalnici komentirata potezo Vzajemne z besedami, da spremljata situacijo na tržišču. Trenutno pa ne dajeta nobenih napovedi o znižanju premije. 

Vzajemna je tista, ki je prva povišala povišala premije v letu 2012

Vzajemna je bila tista, ki je prva napovedala dvig premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2012. S 1. julijem 2012 je Vzajemna povišala premije za 3,88 evra na trenuten znesek premije. Ostali zavarovalnici, ki ponujata dopolnilno zdravstveno zavarovanje sta ji takoj sledili. Vzajemna ima z okoli 850.000 zavarovancev tudi največji tržni delež in je tista, ki vodi tako v zvišanjih kot znižanjih premij.

Razlogi za spremembe premij so predvsem v spremembah kritij znotraj dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Največji vpliv na gibanje premije imajo predvideni stroški zdravstva in odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede kritij na obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Prav tako na odločitev o višini premije vpliva kapitalska ustreznostost zavarovalnic na podlagi evropske direktive Solventnost II. Vzajemna kljub znižanju premije načrtuje okrog 5 milijonov evrov dobička letos.

Varčuj24 - Primerjava bančnih računov, depozitov, ponudnikov elektrike, zavarovanja za tujino, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in še in še

 

Možnosti