Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Z letom 2016 poenotena pravila za reševanje sistemskih bank

SOBOTA, 30. januar 2016

Potem, ko je novembra, 2014 začel delovati prvi steber evropske bančne unije, to je bančni nadzor sistemskih bank s strani ECB je z letom 2016 vstopil v veljavo drugi steber bančne unije. In sicer drugi bančni steber zajema poenotena pravila za reševanje bank. 

Depoziti, ki presegajo 100 tisoč evrov bodo sodelovali pri reševanju banke v težavah

Depoziti, katerih znesek presega 100 tisoč evrov bodo prispevali k reševanju banke, če bo potrebno. To v praksi pomeni, da bodo imetniki depozitov, ki presegajo 100 tisoč evrov presežek nad 100 tisoč evri izgubili, če bo banka zašla v tako velike težave. Vrstni red tistih, ki bodo prispevali k reševanju banke v težavah je: imetniki delnic banke, obveznice in nato depoziti nad 100 tisoč evrov. Šele potem bodo sledila sredstva iz nacionalnih skladov v katerega plačujejo banke in potem, ko bo bo vzpostavljen še evropski bančni sklad sistemskih bank (leto 2024).

Drugi bančni steber je vstopil v veljavo z začetkom leta 2016

V Sloveniji so tri sistemske banke: Nova LB (NLB), Nova KBM (NKBM) in UniCredit. Na evrskem območju je pa sistemskih bank okrog 120. Do sedaj je bil prisoten samo nacionalni reševalni sklad v katerega so prispevale banke. Ciljni znesek evropskega reševalnega sklada bank je pri 55 milijardah evrov, kar predstavlja okrog 1% zajamčenih vlog depozitov v evro območju. Sredstva iz tega sklada bodo porabljena primarno za pokrivanje izgub bank in jih razen izjemoma ni dovoljeno porabiti za dokapitalizacije bank. Za razliko bodo sredstva iz nacionalnega sklada za reševanje bank so namenjena kot podpora postopkom dokapitalizacije in likvidacije bank.

Zelo vprašljivo je ali bo kdaj res prišlo do tretjega bančne stebra, shemi zajamčenih vlog v evro območju

Evropski sistem jamstva za bančne vloge bi jamčil depozite v eni državi s strani vseh članic evro območja. Nemčija močno nasprotuje uvedbi tretjega bančnega stebra, tako da trenutno ni za pričakovati, da bo do tega dejansko prišlo.

 

Možnosti