Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Zavarovalne premije še naprej padajo. Največjim zavarovalnicam pa še naprej padajo tržni deleži.

TOREK, 13. oktober 2015

Podatki o pobranih premijah v prvem polletju 2015 kažejo na to, da se zavarovalnice še naprej soočajo z zelo težavnim okoljem. Premije pri premoženjskem zavarovanju so v prvem polletju padle za 0,8%. Tržni deleži največjih zavarovalnic pri premoženjskem zavarovanju še naprej padajo; Zavarovalnici Triglav je padel tržni delež za 2,43% na 31,17%, Adriatic Slovenici za 1,68% na 15,87%,..

Zavarovalnice še naprej odlično služijo pri obveznem avtomobilskem zavarovanju

Slovenske zavarovalnice so pobrale ob polletju 127 milijon evrov premij pri AO, to je obveznem avtomobilskem zavarovanju. To je sicer 1,4% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Obenem so izplačale za 2% več škod v enakem obdobju prejšnjega leta. Sicer je to seveda negativno vendar so zavarovalnice še vedno izplačale samo 52% pobranih premij za škode. Ob škodah imajo zavarovalnice še administrativne stroške in ostale stroške poslovanja vendar je 52% za izplačilo škod zelo nizek odstotek, ki omogoča zavarovalnicam po plačilu ostalih omenjenih stroških zelo visoke dobičke.

Pri kasko avto zavarovanju so zavarovalnice v prvem polletju obračunale prav tako 127 milijonov evrov premij. Ob tem so pobrane premije padle za 2,4%, na drugi strani pa so škode padle za 2,3%. Tako so zavarovalnice izplačale 63% pobranih premij za škode. To je še vedno odličen odstotek in omogoča zavarovalnicam dobre zaslužke.

Pri nezgodnem zavarovanju so ob polletju zavarovalnice pobrale več premij in izplačale manj škod

Ob polletju so zavarovalnice pobrale 50,8 milijonov evrov pri nezgodnem zavarovanju. To je za 1,6% več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Škode so v enakem obdobju padle za 1,1%. To je izboljšalo dobičkonosnost zavarovalnic. Zavarovalnice so tako izplačale samo 32,7% pobranih premij za škode.

Zavarovalnice so pobrale skoraj enako premij vendar izplačale več škod pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju

V prvem polletju 2015 so zavarovalnice pobrale 243 milijonov evrov zavarovalnih premij. To je za 0,9% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Ob tem so zavarovalnice izplačale za 3,2% več odškodnin. Zavarovalnice so tako izplačale 87% premij za zdravljenje zavarovancev.

Tržni deleži zavarovalnic pri premoženjskem zavarovanju se še naprej počasi spreminjajo

Dvem največjim zavarovalnicam po pobranih premijah, Zavarovalnica Triglav in Adriatic Slovenica sta zabeležili padec tržnega deleža. Presenetljiv je bil podatek, da so med večjimi zavarovalnicami premije najbolj padle Zavarovalnici Tilia. Pobrane premije so pri Tilia padle za 3,8% na 5,4%. Še naprej je precejšnje razočaranje Zavarovalnica Ergo. Sicer so pri Ergo pobrali za 27%, vendar je njihov tržni delež pri premoženjskih zavarovanjih še vedno minimalen z 0,4%.

Pri življenjskem zavarovanju so zavarovalnice pobrale nekoliko več premij kot v polletju 2014

Zavarovalnice so v polletju 2015 pobrale za 0,4% več premij kot v enakem obdobju preteklega leta. Tržni deleži pri večjih zavarovalnicah so ostali precej podobni kot v enakem obdobju preteklega leta.

 

Možnosti