Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

 

Zdravstveno zavarovanje | PONEDELJEK, 21. november 2011

Začetek veljavnosti

Zavarovanje začne veljati praviloma s 1. v naslednjem mesecu po sklenitvi, zaradi tega ga je treba urediti pravočasno. ...

Preberi nasvet >>

Zdravstveno zavarovanje | PONEDELJEK, 21. november 2011

Čakalna doba

V primeru da se sklene pogodba za dopolnilno zdravstveno zavarovanje po tem, ko oseba več kot mesec dni ni bila zavarovana, pride do trimesečne čakalne dobe.  Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec sicer plačuje premijo, vendar nima kritja, kar pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku...

Preberi nasvet >>

Zdravstveno zavarovanje | PONEDELJEK, 21. november 2011

Izračun in plačilo premije

Pri izračunu premije je posebnost pribitek na premijo, če se posameznik ne vključi v zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postane zavezanec za doplačila. Za vsako polno nezavarovano leto po 1. 1. 2006 se premija, skladno z zakonodajo, poviša za 3%. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80%. Enako velja za vse, ki prekinejo...

Preberi nasvet >>

Zdravstveno zavarovanje | PONEDELJEK, 21. november 2011

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Pomembno je namreč vedeti, da v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Zaradi tega je smiselna odločitev za...

Preberi nasvet >>

Zdravstveno zavarovanje | PONEDELJEK, 21. november 2011

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje si je potrebno urediti ob poteku statusa študenta, napolnjenem 26. letu starosti, prvi zaposlitvi ali ob prijavi na Zavod RS za zaposlovanje. Zavarovanje se lahko uredi na občini, če oseba nima nobenih dohodkov oziroma če živi sama in če njeni dohodki ne dosegajo 50% minimalne plače, ali na izpostavi Zavoda za...

Preberi nasvet >>