Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Zavarovalnice pobrale 11,90% več premij dopolnilnega zdravstenega zavarovanja v prvem polletju 2013

PETEK, 15. november 2013

Zdravstvene zavarovalnice so v prvem polletju 2013 glede na enako obdobje leta 2012 pobrale 249,5 milijonov evrov premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.  Osnovni razlog za to povečanje je zvišanje premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja od 1. julija 2012.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Storitve, ki jih dobimo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje se niso spremenile v zadnjih letih. Rast cen je pa posledica demografskih podatkov, neučinkovitega poslovanja zdravstva…

Obračunane kosmate odškodnine pa so se zvišale na 213 milijonov evrov. Rast odškodnin na letni ravni je znašala 9,6%.

Zdravstvene zavarovalnice imajo seveda še stroške upravljanja. Čisti poslovni rezultat zavarovalnic je vsako leto rahlo pozitiven.

Se pa po podatkih iz zdravstvenih krogov povečuje število ljudi brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To bo vplivalo tudi na obračunane bruto premije v prihodnjih četrtletjih. V trenutnih razmerah je vsaki strošek zelo velik strošek in zaradi tega se povečujejo izstopi iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vendar je tveganje pri tem koraku zelo veliko. V primeru, da bomo rabili zdravstvene storitve bi nas lahko to stalo precej denarja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

ZZZS, ki je zadolžen za obvezno zdravstveno zavarovanje pa tudi v 2014 pričakuje izgubo. V najboljšem primeru bi izguba lahko bila 89,5 milijonov evrov. To bo še naprej povečevalo pritisk na cene zdravstvenih storitev. Trenutno še ni nobenih napovedi, da bi prišlo do dviga cene obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obstaja pa precejšnja nevarnost, da bi se storitve, ki so sedaj krite v obveznem zdravstvenem zavarovanju zaradi izgub ZZZS prenesle v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To bi seveda potem pomenil spet višje stroške dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Cene in ugodnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po zavarovalnicah pa lahko primerjate - Varčuj24.

 

Možnosti