Življenjsko zavarovanje

Življenje je samo eno. Zavarovalnice ponujajo različne zavarovalne produkte vezane na življenje. Glavna produkta sta dva, riziko življenje, ki vključuje le zavarovanje za primer smrti in naložbeno življenjsko zavarovanje, ki vključuje zraven zavarovanja za primer smrti tudi naložbo v vzajemne sklade.

Kateri produkt izbrati je odvisno od številni kriterijev, kot je kdo je odvisen od vas, višine kredite, dela, ki se opravlja in številnih drugih kriterijev.

Možnosti