Naložbeno življenjsko zavarovanje

Za življenjsko naložbeno zavarovanje je značilno, da združuje življenjsko zavarovanje in varčevanje v domačih in tujih investicijskih skladih. Pri zavarovanju z naložbenim tveganjem ob sklenitvi zavarovanja, zavarovalec zavarovalnici predpiše, kam naj njegova sredstva vlaga, kar pomeni, da zavarovalec prevzame naložbeno tveganje. Takšna zavarovanja skoraj brez izjeme vsebujejo tudi življenjsko zavarovanje za primer smrti. S tem si zavarovalec lahko zagotovi precej višjo donosnost njegovih sredstev, kot pri klasičnih oblikah, kjer zavarovalnice nalagajo sredstva predvsem v varne in zato manj donosne naložbe. Sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja je večinoma smiselna le, če varčujemo oziroma vlagamo vsaj deset let in več. S tem, ko vlagamo več kot deset let, zmanjšamo vpliv nihanja vrednosti enot sklada.

Prednosti in slabosti življenjskega naložbenega zavarvanja:

Prednosti:

  • Selitev sredstev med vsemi skladi na polici, brez davčne obremenitve.
  • Davčne ugodnosti. Oprostitev plačila davka od ustvarjenega dobička za zavarovanja sklenjena za deset let in več. Če od pogodbe odstopimo prej, ali če smo zaprosili za predujem, smo dolžni plačati 6,5% davek od izplačila in še davek na morebitni dobiček. Ne glede na čas trajanja pogodbe, pa smo plačila davščine oproščeni v primeru smrti zavarovanca.
  • Celoletno obdobje varčevanja smo življenjsko zavarovani.
  • Delna predčasna izplačila.
  • Dostop do svetovno znanih skladov, do katerih drugače v Sloveniji ni možno pristopiti oziroma zaradi zakonodaje nimajo dovoljenja za neposredno trženje.
  • Starostna preskrbljenost.
  • Višina zavarovalne vsote za primer smrti je ves čas zajamčena (s tem tudi izplačilo), ne glede na to kako se giblje vrednost vazjemnih skladov.

Slabosti:

  • Prva tri leta so stroški pri večini naložbenih zavarovanj precej visoki.
  • Obveščanje o stanju. Zavarovalnice namreč obvestila pošiljajo šele po obvezni dobi plačevanja, ki pa se razlikujejo med zavarovalnicami in produkti, tako da lahko obvestilo prejmemo šele po enem, dveh ali treh letih.

 

 

Možnosti