Riziko življenjsko zavarovanje

Ta zavarovanja ne vsebujejo komponente varčevanja tako kot pri drugih življenjskih zavarovanjih. To je samo zavarovanje, pri kateri zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe.

Zakaj ga potrebujemo?

Ko razmišljamo o tej vrsti zavarovanja, imamo predvsem v mislih naše najdražje. Prvenstveno je namenjeno varnosti naše družine ali drugih, ki so finančno odvisni od nas. V najhujšem primeru takšno zavarovanje pomaga našo družino obvarovati pred velikim finančnim stresom. Iz tega naslova lahko družina odplača preostank kredita ali ostale obveznosti.

Če pri riziko življenjskem zavarovanju zavarovanec dogovorjeno dobo preživi, ne prejme ničesar. Za to je premija za takšno zavarovanje razmeroma nizka, glede na visoko zavarovalno vsoto. Z riziko življenjskim zavarovanjem za primer smrti zavarovane osebe poskrbimo za osnovno socialno varnost naše družine na preprost in zelo poceni način.

 

Možnosti